محمد سجاد نعمتی

محمد سجاد نعمتی

کارشناسی ارشد ICT مخابرات

۰ارتباط ۵مهارت
همدان | همدان
IT مدیر بخش
دهکده تفریحی توریستی گنجنامه
کارشناسی ارشد École Polytechnique Federale de Lausanne
تحصیلات
École Polytechnique Federale de Lausanne
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT مخابرات
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
IT مدیر بخش
دهکده تفریحی توریستی گنجنامه
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناس فنی
آتی نت
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
مدیر ارشد پروژه
سپکو
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
سرپرست IT
پارس متال
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
فرانسه | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
کره‌ای | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات