احسان شریعتی نجف آبادی

احسان شریعتی نجف آبادی

کارشناسی ارشد تلویزیون

۱۳ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
دستیار روابط عمومی
شبکه کودک
کارشناسی ارشد دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
تحصیلات
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
دانشگاه مفید
۱۳۸۴ - ۱۳۸۸
کارشناسی اقتصاد
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
دبیرستان منتظری نجف آباد
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
تهیه کننده بین المللی کودک و نوجوان
AIDB/NRK/IRIB
این گواهی نامه برای تولید و تهیه برنامه کودک صادر شده است
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
دستیار روابط عمومی
شبکه کودک
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
دبیر شورای سیاستگذاری کودک
صدا و سیما
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
دبیر علمی بررسی قانون جامع رسانه ها
مرکز پژوهشهای مجلس
۱۳۹۰ اکنون
تهیه کننده تلویزیونی
صدا و سیما
تولید و تهیه برنامه های تلویزیونی متعدد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
دبیر رسانه
مرکز استراتژیک ریاست جمهوری
۱۳۸۰ اکنون
مدیر عامل
سیمین رایانه آریا
تهیه و تولید محصولات رسانه ای
پروژه‌ها
۱۳۹۶
تهیه کننده تلویزیونی در صدا و سیما
این اثر با موتور آن ریل انجین 4 تولید شده است
۱۳۹۰
درجه کارشناسی ارشد تلویزیون از دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
تحلیل و بررسی برنامه سازی کودک و نوجوان در تلویزیون و سینما

احسان شریعتی نجف آبادی محمود علیپور نصیر عابدینی فاطمه رمضانی شیخ حسن
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
تهیه کننده تلویزیونی در صدا و سیما
بررسی و تغییر رفتار کودک در خود شیفتگی
برنده جوایز متعدد ملی و بین المللی

احسان شریعتی نجف آبادی سلمان باهنر شوکت حجت
۱۳۸۶
مستند ملکه بطحا
تهیه کننده تلویزیونی در صدا و سیما

احسان شریعتی نجف آبادی حیدر بهمن پور حسینی
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۰۱
۱۳۹۲-۰۱
خدا و کودکان: چگونگی بیان خدا برای کودکان و نوجوانان در گفت و گو با غلام رضا حیدری ابهری
مرکز پژوهش های صدا و سیما
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
کارگردانی مستند
تهیه کننده تلویزیونی در صدا و سیما
تهیه کنندگی انمیشن
تهیه کننده تلویزیونی در صدا و سیما
آموزش تهیه کنندگی کودک
تهیه کننده تلویزیونی در صدا و سیما
توضیحات