سید اسماعیل مهین نژاد

سید اسماعیل مهین نژاد

برنامه نویسی اندروید - نتورک مارکتینگ و پشتیانی سایت ها بر محتوای وردپرس و غیره - فنی کاری - پرسکاری - جوشکاری - برق کاری - ورق کاری و غیره

۲۱ارتباط ۷مهارت
البرز | کرج
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات