رحمان طاهری

رحمان طاهری

کنترل کیفیت-مهندسی-کارشناس کیفی اکسل خودرو-کارشناس مکانیک خودروهای سواری در سیستم تعلیق

۱ارتباط ۵مهارت
اصفهان | گلپایگان
مدیر اجرایی وفنی
محورکاران کوشا
کاردانی دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۷۱ - ۱۳۷۴
کاردانی مهندسی مکانیک ماشین ابزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
سیستم مدیریت کیفیت-msa
عصر دانش آپادانا
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مدیر اجرایی وفنی
محورکاران کوشا
تعمیروساخت قالبهای خم وبرش
۱۳۸۸ اکنون
معاونت تضمین ومهندسی
محورکاران کوشا
درحال حاضر سمت مدیر کارخانه با حفظ سمت قبلی میباشد.
۱۳۸۸ اکنون
مدیریت اجرایی وتضمین ومهندسی
محورکاران کوشا
پروژه‌ها
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
تولید وراه اندازی خط پرس کاری وجوش کاری اکسل عقب تیبا
معاونت تضمین ومهندسی در محورکاران کوشا

رحمان طاهری همکاران مرتبط محورسازان ومگاموتور
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
تولید وراه اندازی خط پرس وجوش اکسل عقب نیسان
معاونت تضمین ومهندسی در محورکاران کوشا

همکاران شرکت محورسازان ومگاموتور رحمان طاهری
۱۳۸۵ - ۱۳۸۵
تولید وراه اندازی ماشینکاری دیسک ترمز پراید
معاونت تضمین ومهندسی در محورکاران کوشا

گروه مهندسی وتضمین محورکاران رحمان طاهری
۱۳۸۴ - ۱۳۸۵
راه اندازی تولید خط پرس وجوشکاری اکسل عقب پراید
معاونت تضمین ومهندسی در محورکاران کوشا

رحمان طاهری همکاران مرتبط محورسازان ومگاموتور
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
جوشکاری cO2
معاونت تضمین ومهندسی در محورکاران کوشا
APQP
معاونت تضمین ومهندسی در محورکاران کوشا
بازرسی جوش CO2
معاونت تضمین ومهندسی در محورکاران کوشا
آدیت محصول-SQFE
معاونت تضمین ومهندسی در محورکاران کوشا
msa
معاونت تضمین ومهندسی در محورکاران کوشا
spc
معاونت تضمین ومهندسی در محورکاران کوشا
توضیحات
فعالیت درقسمت تضمین کیفیت ومهندسی سیسستم مدیریت کیفیتISO TSودریافت گواهینامه از شرکت DQS- تعمیرات خودرو در قسمت سیستم تعلیق انواع خودروهای سواری-تعمیروساخت فیکسچرهای خطوط تولید -تعمیر وساخت قالبهای خم وبرش-مدیریت کیفیت فرایندهای تولید