عاطفه نوروزی فعال

عاطفه نوروزی فعال

کارمند اداری

۰ارتباط ۵مهارت
هرمزگان | بندرعباس
پیگیری قبل از کاشت و امور دفتری حسابداری
کلینیک کاشت موی به سیما
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
کارشناسی مهندسی معماری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
icd درجه 2
فنی و حرفه ایی
۱۳۹۳
رانندگی
آموزشگاه هما
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
پیگیری قبل از کاشت و امور دفتری حسابداری
کلینیک کاشت موی به سیما
در حال کار
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
حسابدار و صندوق دار
تولیدی سالارپوش
تقریبی 5 ماه
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
فروشنده و دفتری
دکوراسیون داخلی هنرآذین
تقریبی 6 ماه
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
کارمند اداری دفتری و دستیار
دفتد وکالت حمید عباسی و بابک موسی زاده
تقریبی 1.5 سال
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
دستیار وکالت
کارمند اداری دفتری و دستیار در دفتد وکالت حمید عباسی و بابک موسی زاده
امورمالی
حسابدار و صندوق دار در تولیدی سالارپوش
جسابدارس رافع8
پیگیری قبل از کاشت و امور دفتری حسابداری در کلینیک کاشت موی به سیما
اتوکد
درجه کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
توضیحات
دارای روحیه بسیار بالا و یادگیری بسیار سریع.اجتماعی و دارای فن بیان بالا