معصومه کمساری بنانی

معصومه کمساری بنانی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

۴ارتباط ۷مهارت
کرمان | زرند
نماینده بیمه
بیمه پارسیان
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فرهیختگان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فرهیختگان
۱۳۹۸ - ۱۴۰۰
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
دانشگاه آزاد اسلامی زرند
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه الزهرا(س)
۱۳۸۲ - ۱۳۸۴
کاردانی معماری
کرمان
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷ - ۱۳۹۹
گواهینامه اخذ نمایندگی و کارگزاری بیمه
پژوهشکده بیمه
26-027312
مصالح نوین ساختمانی
۱۳۹۱
مصالح نوین ساختمانی
سازمان نظام مهندسی
روش های اجرای سقف
۱۳۹۰
روش های اجرای سقف
سازمان نظام مهندسی
مدیریت کارگاه
۱۳۹۰
مدیریت کارگاه
جهاد دانشگاهی
ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
۱۳۸۹
ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
سازمان نظام مهندسی
icdl
۱۳۸۸
icdl
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
مراحل ساخت بتن
۱۳۸۶
مراحل ساخت بتن
سازمان نظام مهندسی
گود برداری و سازه های نگهبان
۱۳۸۶
گود برداری و سازه های نگهبان
سازمان نظام مهندسی
صنعت ساختمان
۱۳۸۶
صنعت ساختمان
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
فرآیند بازرسی جوش در صنعت ساختمان
۱۳۸۶
فرآیند بازرسی جوش در صنعت ساختمان
سازمان نظام مهندسی
مصالح ساختمانی
۱۳۸۶
مصالح ساختمانی
سازمان نظام مهندسی
آئین نامه 2800
۱۳۸۶
آئین نامه 2800
سازمان نظام مهندسی
مدارک مربوط به صنعت بیمه
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
نماینده بیمه
بیمه پارسیان
۱۳۹۷ - ۱۳۹۹
کارشناس فنی
پیمانکاری شمسی
تهیه صورت وضعیت و کنترل پروژه فولاد زرند ایرانیان-ناحیه SMP-به صورت دورکاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
نماینده بیمه عمر
بیمه پاسارگاد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
سرپرست فروش
بیمه سامان
۱۳۸۸ - ۱۳۸۸
مدیر طرح ساختمان
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
شناسایی و آموزش نیروهای کارگری و استادکاران صنعت ساختمان
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
امور نظارتی
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
نظارت کنترل کیفی ساخت و ساز واحدهای مسکن روستایی
دوره های آموزشی
تکنیک های مذاکره
درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فرهیختگان
مدیریت استراتژیک بازار یابی
درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فرهیختگان
تحلیل رفتار مصرف کننده
درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فرهیختگان
بازار یابی و مهندسی فروش
درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فرهیختگان
توضیحات