گیتی سیدمیر

گیتی سیدمیر

عضو هیئت مدیره موسسه فرهنگی هنری افکار ماندگار - طراح چند رسانه ای - صفحه آرا - تولید کننده کلیپ و پادکست - مربی پیش دبستان

۰ارتباط ۹مهارت
تهران | تهران
عضو هیئت مدیره
موسسه فرهنگی هنری افکار ماندگار
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد روانشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی عمران محیط زیست
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
عضو هیئت مدیره
موسسه فرهنگی هنری افکار ماندگار
۱۳۹۵ اکنون
معلم پیش دبستانی
دبستان غیردولتی
۱۳۹۲ اکنون
طراح ارشد چند رسانه ای
انتشارات نور گیتی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
کارمند
روزنامه همشهری
پروژه‌ها
۱۳۹۸-۰۶
سطرهای سپید
نور گیتی
منتخب اشعار شعرای برتر ایران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
تولید پادکست و کلیپ
طراح ارشد چند رسانه ای در انتشارات نور گیتی
تصویرسازی
طراح ارشد چند رسانه ای در انتشارات نور گیتی
روانشناسی کودک
معلم پیش دبستانی در دبستان غیردولتی
روانشناسی ارتباطات
کارمند در روزنامه همشهری
طراحی
طراح ارشد چند رسانه ای در انتشارات نور گیتی
روانشناسی
درجه کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
توضیحات