دنیا حقانی نسب

دنیا حقانی نسب

کارمند اداری

۰ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
حراست
شرکت سبدگردانی هدف
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
مشغول بکار شدن
تجارب کاری
۱۳۹۹ اکنون
حراست
شرکت سبدگردانی هدف
۱۳۹۹ اکنون
پذیرش شرکت
شرکت سبدگردانی هدف
۱۳۹۹ اکنون
تایپیست سریع
سبدگردانی هدف
۱۳۹۹ اکنون
نگهبان
شرکت سبدگردانی هدف
۱۳۷۸ - ۱۳۹۸
چاپ کارت عروسی،چاپ کارت
چاپ کیمیا
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
مبلغ حقوق دریافتی توافقی.
ورزش: جودو کمربند قرمز مسابقات استانی مقام اول مسابقات چهار جانبه نفردوم