نجمه قادری

نجمه قادری

کارشناسی ارشد شیمی آلی

۷۲ارتباط ۵مهارت
مرکزی | ساوه
مدیریت پروژه
دکوراسیون داخلی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد شیمی آلی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مدیریت پروژه
دکوراسیون داخلی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
مدیر ارشد خط تولید
تولید درب های چوبی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
کارشناس فرآیند
رنگسازی
کارشناس رنگشناسی
تبحر در ساخت رنگ نساجی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
مدیر ارشد خط تولید
رنگ ترافیکی
رنگهای ترافیکی
پروژه‌ها
۱۳۹۷
دیزاین داخلی بخشی از کارخانه آرمکو
مدیریت پروژه در دکوراسیون داخلی
اجرای کاغذ دیواری بخش هایی از شرکت آرمکو واقع در شهرک صنعتی ساوه
مدیریت پروژه سرکار خانم مهندس قادری

اکیپ آقای سلامتی نجمه قادری
۱۳۹۷
اجرای دکور کناف
مدیریت پروژه در دکوراسیون داخلی
ناظر و مدیر طرح خانم مهندس قادری
اجرای دورباکس و دکور و آرک اپن طی قرار داد ده روز
منزل آقای جمالی در شهر ساوه

آقای فتاحی نجمه قادری
۱۳۹۷
اجرای دکور کناف
مدیریت پروژه در دکوراسیون داخلی
دکور و دورباکس و دیوار فلت در مدت ۱۴ روز
منزل آقای کیومرثی
در شهر ساوه

کنافکاران آقای احمدنژاد نجمه قادری
۱۳۹۷
پروژه ۱۸۰ متری سقف کاذب
مدیریت پروژه در دکوراسیون داخلی
پروژه ۱۸۰ متری سقف کاذب واقع در شهر صنعتی کاوه
مدت اجرا دو روز
کارفرما آقای مهندس حدادزاده
با مدیریت خانم قادری

آقای سکوتی و زیر مجموعه نجمه قادری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
اجرای سقف کناف فلت به مساحت ۸۰۰ متر
مدیریت پروژه در دکوراسیون داخلی
پروژه ۸۰۰ متری کناف
سقف فلت بصورت شیب دار
در منطقه ویژه اقتصادی کاوه شرکت دلتا گاز مبین

اقای حمید والی آقای پوریا فتاحی جناب آقای مهندس قربانی نجمه قادری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات