رسول قهری

رسول قهری

دکتری MBA مدیریت اجرایی

۳۳۲ارتباط ۲۰مهارت
تهران | تهران
مدیر فروش
شخصی
دکترا دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۸۸ - ۱۳۹۴
دکترا MBA مدیریت اجرایی
مدارک و گواهی‌نامه ها
MBA
دانشگاه شیراز
ADCL 1
ADCL 1
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
ACDL2
ACDL2
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
مدیر فروش
شخصی
۱۳۹۵ اکنون
مدیر تبلیغات بازاریابی
توسعه فناوری و ارتباطات ایمن اقلیم
۱۳۹۵ اکنون
مدیر تیم فروش
شرکت ایمن اقلیم
۱۳۸۴ اکنون
تحلیلگر مدیریت دانش
درصورت لزوم رزومه ارسال میگردد
پروژه‌ها
پروپوزال
اعلام و اطفاء حریق
پروژه‌ها
بازاریابی و فروش تلفنی
کمک آموزشی مدیریت عمومی
مهارت ها
| ۱۵۲نفر
ایمان علوی اشکفتکیمجید ناصری
| ۱۴۳نفر
ایمان علوی اشکفتکیمجید ناصری
| ۱۴۳نفر
ایمان علوی اشکفتکیمجید ناصری
| ۱۳۹نفر
ایمان علوی اشکفتکیمجید ناصری
| ۱۳۹نفر
ایمان علوی اشکفتکیمجید ناصری
| ۱۳۷نفر
ایمان علوی اشکفتکیمرتضی صادقی فرمجید ناصریبهمن طاعتی
| ۱۳۲نفر
ایمان علوی اشکفتکیمجید ناصریبهمن طاعتی
| ۱۳۲نفر
ایمان علوی اشکفتکیمجید ناصری
| ۱۳۰نفر
ایمان علوی اشکفتکیمجید ناصریبهمن طاعتی
| ۱۲۸نفر
ایمان علوی اشکفتکیمجید ناصریبهمن طاعتی
| ۱۲۷نفر
ایمان علوی اشکفتکی
| ۱۲۶نفر
ایمان علوی اشکفتکیمجید ناصری
| ۱۲۲نفر
ایمان علوی اشکفتکیمجید ناصری
| ۱۲۱نفر
ایمان علوی اشکفتکیمجید ناصری
| ۵۱نفر
بهمن طاعتیعلی نامدار
| ۵۱نفر
بهمن طاعتیعلی نامدار
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
اسپانیایی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
فرانسه | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
مدیریت
مدیر تبلیغات بازاریابی در توسعه فناوری و ارتباطات ایمن اقلیم
توضیحات
رزومه اینجانب درصورت تایید مطعاقبا ارسال می گردد.