رسول قهری

رسول قهری

دکتری MBA مدیریت اجرایی

۳۵۲ارتباط ۲۰مهارت
تهران | تهران
مدیر اتیه سازان
بیمه ما
دکترا مرکز آموزش علمی کاربردی آموزش و پژوهش صنایع ایران
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی آموزش و پژوهش صنایع ایران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
دکترا MBA مدیریت اجرایی
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدیریت کسب و کار
۱۳۹۵
مدیریت کسب و کار
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
1087919
۱۳۹۳
MBA
دانشگاه ازاد اسلامی
ADCL 1
ADCL 1
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
ACDL2
ACDL2
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۹ اکنون
مدیر اتیه سازان
بیمه ما
۱۳۹۸ اکنون
مدیرعامل
شهر هوشمند هگمتانه
۱۳۹۷ اکنون
مدیر فروش
شخصی
۱۳۹۵ اکنون
مدیر تبلیغات بازاریابی
توسعه فناوری و ارتباطات ایمن اقلیم
۱۳۹۵ اکنون
مدیر تیم فروش
شرکت ایمن اقلیم
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
مدیر توسعه و آموزش
سامسونگ
۱۳۸۴ اکنون
تحلیلگر مدیریت دانش
درصورت لزوم رزومه ارسال میگردد
پروژه‌ها
۱۳۸۹
فروش و بازاریابی
مدیر اتیه سازان در بیمه ما
پروپوزال
اعلام و اطفاء حریق
پروژه‌ها
بازاریابی و فروش تلفنی
کمک آموزشی مدیریت عمومی
مهارت ها
| ۱۵۹نفر
مهدی فلاح فردsanaz shjمهدی جلالیعلیرضا مهدیزادهامین بیرقدار
| ۱۵۱نفر
مهدی فلاح فردsanaz shjمهدی جلالیعلیرضا مهدیزادهامین بیرقدار
| ۱۴۹نفر
مهدی فلاح فردsanaz shjمهدی جلالیعلیرضا مهدیزادهامین بیرقدار
| ۱۴۸نفر
مهدی فلاح فردsanaz shjمهدی جلالیعلیرضا مهدیزادهامین بیرقدار
| ۱۴۶نفر
مهدی فلاح فردsanaz shjمهدی جلالیعلیرضا مهدیزادهامین بیرقدار
| ۱۴۵نفر
مهدی فلاح فردsanaz shjمهدی جلالیعلیرضا مهدیزادهامین بیرقدار
| ۱۴۱نفر
مهدی فلاح فردsanaz shjمهدی امیدوارمهدی جلالیعلیرضا مهدیزاده
| ۱۳۹نفر
مهدی فلاح فردsanaz shjمهدی جلالیعلیرضا مهدیزادهامین بیرقدار
| ۱۳۹نفر
مهدی فلاح فردsanaz shjمهدی جلالیعلیرضا مهدیزادهامین بیرقدار
| ۱۳۵نفر
مهدی فلاح فردsanaz shjمهدی جلالیعلیرضا مهدیزادهامین بیرقدار
| ۱۳۴نفر
مهدی فلاح فردsanaz shjمهدی جلالیعلیرضا مهدیزادهامین بیرقدار
| ۱۳۳نفر
مهدی فلاح فردsanaz shjمهدی جلالیعلیرضا مهدیزادهامین بیرقدار
| ۱۲۸نفر
مهدی فلاح فردsanaz shjمهدی جلالیعلیرضا مهدیزادهامین بیرقدار
| ۱۲۷نفر
مهدی فلاح فردsanaz shjمهدی جلالیعلیرضا مهدیزادهحامد آقابیگی
| ۵۲نفر
مهدی فلاح فردبهمن طاعتیعلی نامداردکتر فاطمه جوادیحجت جهانی
| ۵۲نفر
مهدی فلاح فردبهمن طاعتیعلی نامداردکتر فاطمه جوادیحجت جهانی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
اسپانیایی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
فرانسه | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
مدیریت
مدیر تبلیغات بازاریابی در توسعه فناوری و ارتباطات ایمن اقلیم
توضیحات
رزومه اینجانب درصورت تایید مطعاقبا ارسال می گردد.