رسول قهری

رسول قهری

دکتری MBA مدیریت اجرایی

۳۳۱ارتباط ۲۰مهارت
تهران | تهران
مدیر فروش
شخصی
دکترا دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۸۸ - ۱۳۹۴
دکترا MBA مدیریت اجرایی
مدارک و گواهی‌نامه ها
MBA
دانشگاه شیراز
ADCL 1
ADCL 1
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
ACDL2
ACDL2
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
مدیر فروش
شخصی
۱۳۹۵ اکنون
مدیر تبلیغات بازاریابی
توسعه فناوری و ارتباطات ایمن اقلیم
۱۳۹۵ اکنون
مدیر تیم فروش
شرکت ایمن اقلیم
۱۳۸۴ اکنون
تحلیلگر مدیریت دانش
درصورت لزوم رزومه ارسال میگردد
پروژه‌ها
پروپوزال
اعلام و اطفاء حریق
پروژه‌ها
بازاریابی و فروش تلفنی
کمک آموزشی مدیریت عمومی
مهارت ها
| ۱۵۲نفر
مجید ناصریبهمن طاعتیمحمود حیدریعلی نامدارفاطمه جوادی
| ۱۴۴نفر
زهره pshمجید ناصریبهمن طاعتیمحمود حیدریعلی نامدار
| ۱۴۳نفر
مجید ناصریبهمن طاعتیمحمود حیدریعلی نامدارفاطمه جوادی
| ۱۳۹نفر
مجید ناصریبهمن طاعتیمحمود حیدریعلی نامدارحلیمه محمدی نیا
| ۱۳۹نفر
مجید ناصریبهمن طاعتیمحمود حیدریعلی نامدارفاطمه جوادی
| ۱۳۸نفر
زهره pshمرتضی صادقی فرمجید ناصریبهمن طاعتیمحمود حیدری
| ۱۳۲نفر
مجید ناصریبهمن طاعتیمحمود حیدریعلی نامدارحجت جهانی
| ۱۳۲نفر
زهره pshمجید ناصریبهمن طاعتیمحمود حیدریعلی نامدار
| ۱۳۲نفر
مجید ناصریبهمن طاعتیمحمود حیدریعلی نامدارفاطمه جوادی
| ۱۲۸نفر
مجید ناصریبهمن طاعتیمحمود حیدریعلی نامدارحلیمه محمدی نیا
| ۱۲۷نفر
زهره pshمجید ناصریبهمن طاعتیمحمود حیدریعلی نامدار
| ۱۲۷نفر
مجید ناصریبهمن طاعتیمحمود حیدریعلی نامدارحجت جهانی
| ۱۲۲نفر
مجید ناصریبهمن طاعتیمحمود حیدریعلی نامدارحجت جهانی
| ۱۲۱نفر
مجید ناصریبهمن طاعتیمحمود حیدریعلی نامدارحجت جهانی
| ۵۱نفر
بهمن طاعتیعلی نامدارفاطمه جوادیحجت جهانیparniyan shab
| ۵۱نفر
بهمن طاعتیعلی نامدارفاطمه جوادیحجت جهانیparniyan shab
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
اسپانیایی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
فرانسه | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
مدیریت
مدیر تبلیغات بازاریابی در توسعه فناوری و ارتباطات ایمن اقلیم
توضیحات
رزومه اینجانب درصورت تایید مطعاقبا ارسال می گردد.