رسول قهری

رسول قهری

دکتری MBA مدیریت اجرایی

۳۴۸ارتباط ۲۰مهارت
تهران | تهران
مدیر فروش
شخصی
دکترا دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۸۸ - ۱۳۹۴
دکترا MBA مدیریت اجرایی
مدارک و گواهی‌نامه ها
MBA
دانشگاه شیراز
ADCL 1
ADCL 1
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
ACDL2
ACDL2
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
مدیر فروش
شخصی
۱۳۹۵ اکنون
مدیر تبلیغات بازاریابی
توسعه فناوری و ارتباطات ایمن اقلیم
۱۳۹۵ اکنون
مدیر تیم فروش
شرکت ایمن اقلیم
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
مدیر توسعه و آموزش
سامسونگ
۱۳۸۴ اکنون
تحلیلگر مدیریت دانش
درصورت لزوم رزومه ارسال میگردد
پروژه‌ها
۱۳۸۹
فروش و بازاریابی
درجه دکترا MBA مدیریت اجرایی از دانشگاه شیراز
پروپوزال
اعلام و اطفاء حریق
پروژه‌ها
بازاریابی و فروش تلفنی
کمک آموزشی مدیریت عمومی
مهارت ها
| ۱۵۶نفر
مهدی جلالیعلیرضا مهدیزادهامین بیرقدارحامد آقابیگیمجید ناصری
| ۱۴۸نفر
مهدی جلالیعلیرضا مهدیزادهامین بیرقدارحامد آقابیگیزهره psh
| ۱۴۶نفر
مهدی جلالیعلیرضا مهدیزادهامین بیرقدارمجید ناصریبهمن طاعتی
| ۱۴۴نفر
مهدی جلالیعلیرضا مهدیزادهامین بیرقدارحامد آقابیگیمجید ناصری
| ۱۴۳نفر
مهدی جلالیعلیرضا مهدیزادهامین بیرقدارمجید ناصریبهمن طاعتی
| ۱۴۲نفر
مهدی جلالیعلیرضا مهدیزادهامین بیرقدارزهره pshمرتضی صادقی فر
| ۱۳۸نفر
مهدی امیدوارمهدی جلالیعلیرضا مهدیزادهامین بیرقدارحامد آقابیگی
| ۱۳۶نفر
مهدی جلالیعلیرضا مهدیزادهامین بیرقدارمجید ناصریبهمن طاعتی
| ۱۳۶نفر
مهدی جلالیعلیرضا مهدیزادهامین بیرقدارحامد آقابیگیمجید ناصری
| ۱۳۲نفر
مهدی جلالیعلیرضا مهدیزادهامین بیرقدارحامد آقابیگیزهره psh
| ۱۳۱نفر
مهدی جلالیعلیرضا مهدیزادهامین بیرقدارحامد آقابیگیمجید ناصری
| ۱۳۱نفر
مهدی جلالیعلیرضا مهدیزادهامین بیرقدارمجید ناصریبهمن طاعتی
| ۱۲۶نفر
مهدی جلالیعلیرضا مهدیزادهامین بیرقدارحامد آقابیگیمجید ناصری
| ۱۲۴نفر
مهدی جلالیعلیرضا مهدیزادهحامد آقابیگیمجید ناصریبهمن طاعتی
| ۵۱نفر
بهمن طاعتیعلی نامداردکتر فاطمه جوادیحجت جهانیparniyan shab
| ۵۱نفر
بهمن طاعتیعلی نامداردکتر فاطمه جوادیحجت جهانیparniyan shab
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
اسپانیایی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
فرانسه | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
مدیریت
مدیر تبلیغات بازاریابی در توسعه فناوری و ارتباطات ایمن اقلیم
توضیحات
رزومه اینجانب درصورت تایید مطعاقبا ارسال می گردد.