رسول قهری

رسول قهری

دکتری MBA مدیریت اجرایی

۳۴۶ارتباط ۲۰مهارت
تهران | تهران
مدیرعامل و رییس هیات مدیره
شهر هوشمند هگمتانه
دکترا مرکز آموزش علمی کاربردی آموزش و پژوهش صنایع ایران
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی آموزش و پژوهش صنایع ایران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدیریت کسب و کار
۱۳۹۵
مدیریت کسب و کار
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
1087919
۱۳۹۳
MBA
دانشگاه ازاد اسلامی
ADCL 1
ADCL 1
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
ACDL2
ACDL2
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
مدیرعامل و رییس هیات مدیره
شهر هوشمند هگمتانه
۱۳۹۷ اکنون
مدیر فروش
شخصی
۱۳۹۵ اکنون
مدیر تبلیغات بازاریابی
توسعه فناوری و ارتباطات ایمن اقلیم
۱۳۹۵ اکنون
مدیر تیم فروش
شرکت ایمن اقلیم
۱۳۹۴ اکنون
مشاور ارشد
مرکز مشاوره همکده
مشاور فردی و مشاور تحصیلی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
مدیر توسعه و آموزش
سامسونگ
۱۳۸۹ اکنون
مدیر و مشاور بیمه
بیمه
مشاوره در کلیه خدمات بیمه
۱۳۸۴ اکنون
تحلیلگر مدیریت دانش
درصورت لزوم رزومه ارسال میگردد
پروژه‌ها
۱۳۹۷
بازاریابی
بازاریابی و بازاریازی نوین بانک و بیمه
۱۳۸۹
فروش و بازاریابی
مدیر و مشاور بیمه در بیمه
پروپوزال
اعلام و اطفاء حریق
پروژه‌ها
بازاریابی و فروش تلفنی
کمک آموزشی مدیریت عمومی
مهارت ها
| ۱۶۴نفر
حامد جعفریهومن ناصری فرداریوش صلواتیمهدی فلاح فردsanaz shj
| ۱۵۶نفر
حامد جعفریهومن ناصری فرداریوش صلواتیمهدی فلاح فردsanaz shj
| ۱۵۲نفر
حامد جعفریهومن ناصری فرمهدی فلاح فردsanaz shjمهدی جلالی
| ۱۵۱نفر
حامد جعفریهومن ناصری فرمهدی فلاح فردsanaz shjمهدی جلالی
| ۱۴۹نفر
حامد جعفریهومن ناصری فرمهدی فلاح فردsanaz shjمهدی جلالی
| ۱۴۸نفر
حامد جعفریهومن ناصری فرمهدی فلاح فردsanaz shjمهدی جلالی
| ۱۴۴نفر
حامد جعفریهومن ناصری فرمهدی فلاح فردsanaz shjمهدی جلالی
| ۱۴۲نفر
حامد جعفریهومن ناصری فرمهدی فلاح فردsanaz shjمهدی جلالی
| ۱۴۲نفر
حامد جعفریمهدی فلاح فردsanaz shjمهدی جلالیعلیرضا مهدیزاده
| ۱۳۸نفر
حامد جعفریهومن ناصری فرمهدی فلاح فردsanaz shjمهدی جلالی
| ۱۳۸نفر
حامد جعفریهومن ناصری فرمهدی فلاح فردsanaz shjمهدی جلالی
| ۱۳۶نفر
حامد جعفریهومن ناصری فرمهدی فلاح فردsanaz shjمهدی جلالی
| ۱۳۰نفر
حامد جعفریمهدی فلاح فردsanaz shjمهدی جلالیعلیرضا مهدیزاده
| ۱۳۰نفر
حامد جعفریهومن ناصری فرمهدی فلاح فردsanaz shjمهدی جلالی
| ۵۳نفر
هومن ناصری فرمهدی فلاح فردبهمن طاعتیعلی نامداردکتر فاطمه جوادی
| ۵۳نفر
هومن ناصری فرمهدی فلاح فردبهمن طاعتیعلی نامداردکتر فاطمه جوادی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آلمانی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
مدیریت
مدیر تبلیغات بازاریابی در توسعه فناوری و ارتباطات ایمن اقلیم
توضیحات
رزومه اینجانب درصورت تایید مطعاقبا ارسال می گردد.