واحد رحیم زاده

واحد رحیم زاده

کارشناسی ارشد تربیت بدنی فیزیولوژی

۳ارتباط ۲مهارت
اردبیل | مشکین شهر
مربی بدمینتون و والیبال
اداره ورزش و جوانان
کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
تحصیلات
دانشگاه محقق اردبیلی
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد تربیت بدنی فیزیولوژی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مربی بدمینتون و والیبال
اداره ورزش و جوانان
مهارت ها
| ۲نفر
سهراب کاظمی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات