مجید احمدی

مجید احمدی

data analyst

۱ارتباط ۱۲مهارت
گلستان | گرگان
تحلیلگر داده کاوی
شرکت دانش بنیان کانی صنعت شاهوار
کارشناسی ارشد پردیس فارابی دانشگاه تهران قم
تحصیلات
پردیس فارابی دانشگاه تهران قم
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT
عنوان پایان نامه: ارایه مکانیسمی برای افزایش دقت الگوریتم استنتاج اعتماد mole trust معدل : 16/82
دانشگاه پیام نور مرکز گرگان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
عنوان پروژه: بررسی تجارت الکترونیک در ایران معدل: 17/29
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
تحلیلگر داده کاوی
شرکت دانش بنیان کانی صنعت شاهوار
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
پروژه کارشناسی ارشد: ارایه مکانیسمی برای افزایش دقت الگوریتم استنتاج اعتماد mole trust.( حوزه تحلیل گراف شبکه های اجتماعی)
درجه کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT از پردیس فارابی دانشگاه تهران قم
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
پروژه کارشناسی: بررسی تجارت الکترونیک در ایران
درجه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT از دانشگاه پیام نور مرکز گرگان
بررسی و بهینه سازی تاثیر پارامتر های حفاری بر نرخ نفوذ مته (ROT) حفاری
تحلیلگر داده کاوی در شرکت دانش بنیان کانی صنعت شاهوار
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
محل سکونت: گرگان. بلوار استاندارد.استاندارد 7.پلاک 48