شهاب رضایی

شهاب رضایی

کارشناسی حسابداری

۸۴ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
مدیر اداری
نیروی دریایی
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد)
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد)
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
مدارک و گواهی‌نامه ها
ICDL بین المللی
ICDL بین المللی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۸۷ - ۱۳۹۳
مدیر اداری
نیروی دریایی
مهارت ها
| ۵۴نفر
سید مصطفی میرمهدیمجتبی ضرابیمحمد شالوحسین جغراتیانمجید ناصری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات