حسین کریمی

حسین کریمی

کاربر رایانه فوتوشاپیست عکاس

۷ارتباط ۱۰مهارت
فارس | شیراز
طراح گرافیست
کانون تبلیغات خضری
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم معماری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
ICDL هفت گانه
گروه مدیریت صنعتی ارم شیراز
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
طراح گرافیست
کانون تبلیغات خضری
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات