زینب بهشتی

زینب بهشتی

کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات

۲ارتباط ۱۰مهارت
فارس | کازرون
مدرس رباتیک
مدرسه فرزین
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات
مدارک و گواهی‌نامه ها
ICDL1&2
ICDL1&2
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
حسابداری
حسابداری
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
مدرس رباتیک
مدرسه فرزین
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
network+
توضیحات