فرهاد کیا

فرهاد کیا

کارشناس دیتاسنتر و مدیر سیستم‌های گنو/لینوکس در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

۰ارتباط ۲۳مهارت
تهران | تهران
کارشناس بخش تحقیق و توسعه
شرکت پردازش و ذخیره سازی سریع داده
کارشناسی دانشگاه شیخ بهایی
تحصیلات
دانشگاه شیخ بهایی
۱۳۸۵ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مدارک و گواهی‌نامه ها
LPIC 1
LPIC 1
فناوران آنیسا
LPIC 2
LPIC 2
فناوران آنیسا
Network +
Network +
مجتمع فنی تهران
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
کارشناس بخش تحقیق و توسعه
شرکت پردازش و ذخیره سازی سریع داده
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مدیر سیستم لینوکس
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
Network +
LPIC 2
کارشناس بخش تحقیق و توسعه در شرکت پردازش و ذخیره سازی سریع داده
LPIC 1
مدیر سیستم لینوکس در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
توضیحات