فتاح عباسی شکیب

فتاح عباسی شکیب

کارشناسی معماری معماری

۴ارتباط ۷مهارت
همدان | همدان
طراح معماری و تکنسین اجرایی
شرکت فنی مهندسی صابر اندیشان آرمانی
کارشناسی دانشگاه ملایر
تحصیلات
دانشگاه ملایر
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی معماری معماری
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
طراح معماری و تکنسین اجرایی
شرکت فنی مهندسی صابر اندیشان آرمانی
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات