سید رضا حسینی

سید رضا حسینی

دانشجو ارشد مدیریت مالی

۱ارتباط ۸مهارت
فارس | شیراز
دستیار حسابداری
آتی نگر پارس
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی قشم
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی قشم
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
دانشجو ارشد ترم دوم غیر انتفاعی قشم هستم
دانشگاه آزاد اسلامی سروستان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مدیریت مالی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
دستیار حسابداری
آتی نگر پارس
جهت کسب تجربه کاری به عنوان کمک حسابدار چند ماهی با شرکت همکاری داشتم
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
نماینده فروش
بیمه پارسیان
نماینده فروش بیمه عمر
۱۳۸۸ - ۱۳۹۴
سرپرست بسته بندی
کارگاه برادران نصیر زاده
کارگاه بسته بندی محصولات کشاورزی پسته و انار صادراتی می باشد ، که به صورت فصلی حدود ۶ماه از سال کار هست که در این سالها به تناوب در سرپرستی ، حسابداری و انبار داری کارگاه مشغول به فعالیت بودم
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
فروشنده مغازه
فروشگاه مبلمان
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات