مهران حیدری

مهران حیدری

مهندس برق الکترونیک

۰ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
فروشنده
فروشگاه دکورا
کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
تحصیلات
دانشگاه سمنان
۱۳۹۸ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
کارور PLC
مجتمع فنی و حرفه ای
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
فروشنده
فروشگاه دکورا
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
دکوراتور داخلی
گالری نیزار
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آلمانی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
غیر سیگاری
دارای روحیه کار گروهی
دارای کارت پایان خدمت