منصور عادل پور

منصور عادل پور

دکترا زمین شناسی اقتصادی

۱ارتباط ۱۴مهارت
خوزستان | دزفول
سرپرست
شرکت کویر مس مشرق زمین
دکترا دانشگاه شهید چمران اهواز
تحصیلات
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
دکترا زمین شناسی اقتصادی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
سرپرست
شرکت کویر مس مشرق زمین
۱۳۹۳ اکنون
مهندس
شرکت پارس مس کاو
۱۳۹۰ اکنون
مهندس
شرکت مهندسین مشاور زرناب اکتشاف
پروژه‌ها
انجام پروژه های شن وماسه استان خوزستان
بررسی ژئوشیمی و روند ژنتیک کانسار آهن گلالی (شمال باختری همدان)
میکروترمومتری سیالات درگیر در کانسارهای آهن شمال باختری همدان
پتروگرافی و ژئوشیمی افق¬های فسفریتی تاقدیس گورپی (شمال خاوری لالی)
بررسی ارزیابی و پهنه¬بندی گسل¬های فعال ایران و تعیین حریم مجاز آنها جهت اجرای سازه¬ها و تاسیسات حیاتی، حساس، دفاعی و نظامی
مکان¬یابی مراکز مهم، حساس، حیاتی، نظامی و دفاعی با توجه به ریزگردها و طوفان¬های گرد و غبار با رویکرد پدافند غیرعامل، مطالعه موردی استان خوزستان
پروژه‌ها
بررسی پترولوژی، مینرالوگرافی و ژئوشیمی ولکانیک‌های مس‌دار گرماب (قائن)
ولکانیسم پالئوسن- ائوسن در کانسار مس گرماب- قائن
تعیین محیط تکتونیکی و پتروژنز سنگهای آتشفشانی محدوده گرماب )خراسان جنوبی(
اکتشافات ژئوشیمی رسوبات آبراهه ای جهت تعیین آنومالی عناصر مس و نقره در کانسار مس گرماب- قائن
مطالعات پتروگرافی، ژئوشیمی و مینرالوگرافی در محدوده مس گرماب، شمال شرق قائن، خراسان جنوبی
تعیین مناطق کانی¬سازی با استفاده از پردازش داده¬های قطبش¬القایی و مقاومت¬سنجی در کانسار مس¬گرماب (خراسان جنوبی)
سنگ¬نگاری، زمین¬شیمی، کانه¬زایی و جایگاه زمین¬ساختی- ماگمایی¬کانسار مس¬گرماب- قائن (خراسان¬جنوبی)
زمین‌شناسی و ژنز کانسار سلستیت بابامحمد در مرز سازندهای گچساران و میشان، استان کهکیلویه و بویراحمد
کانه¬زایی روی- سرب با سنگ¬میزبان کربناته در کانسار حوض سفید، ایران مرکزی: شواهد زمین شیمیایی و کانی شناسی
تلفیق داده¬های زمین¬شناسی، کانی سازی و مطالعات زمین¬¬فیزیکی IP/RS در کانسار مس ¬ورزق-قائن
مطالعه کانه زایی سولفیدی در سنگهای اولترامافیک مجموعه افیولیتی نهبندان
مطالعه کانه¬زایی مس در سنگ¬های ¬آتشفشانی ترشیری ¬در¬کانسار ورزق-شرق ایران
Rare earth element signatures of economic and sub-economic porphyry copper systems in Urumieh–Dokhtar Magmatic Arc (UDMA), Iran
مطالعه سیالات درگیر، زمین¬شناسی، دگرسانی و کانه¬زایی در کانسار روی-سرب حوض سفید (ایران مرکزی)
ژئو¬شیمی، کانه¬زایی و جایگاه تکتونوماگمایی¬کانسار آهن-مس درب بهشت، زیرپهنه دهج-ساردوئیه، کرمان، ایران
پردازش داده¬های IP و RS در کانسار مس ¬ورزق، شرق ایران
پترولوژی، ژئو¬شیمی و جایگاه تکتونوماگمایی¬ سنگ¬های ¬آتشفشانی ترشیری در جنوب¬شرق قائن
کانه زایی و پتروگرافی کانسار سلستیت بابا محمد در سازند گچساران
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات