سینا صمدی افشار

سینا صمدی افشار

دکترا شهرسازی

۴ارتباط ۴مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
کارشناس شهرسازی و معماری شهرداری ارومیه
شرکت فنی مهندسی ماندگار
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
۱۳۹۵ اکنون
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۸۴ - ۱۳۸۷
کارشناسی ارشد شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی میبد
۱۳۷۸ - ۱۳۸۲
کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
اخذ مدرک
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۱
مدارک مرتبط با ضوابط شهرسازی
جهاد دانشگاهی
1123
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۹
کارشناس شهرسازی و معماری شهرداری ارومیه
شرکت فنی مهندسی ماندگار
پروژه‌ها
بررسی نقاط ضعف و قوت کمال شهر کرج
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۳
نقش برنامه ریزی شهری و ارتقا امنیت شهری
سنجش
۱۳۹۵-۰۱
توسعه پایدار شهری
سنجش
مهارت ها
| ۲نفر
معصومه سعیدی
| ۲نفر
معصومه سعیدی
| ۲نفر
معصومه سعیدی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
کردی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
دوره های متفاوت شهرسازی
توضیحات