حمید قاسم جهرودی

حمید قاسم جهرودی

مدیر تیم فروش

۰ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد Multimedia University
تحصیلات
Multimedia University
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد MBA
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۷۳ - ۱۳۷۹
کارشناسی مدیریت صنعتی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
آلمانی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
اسپانیایی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات