مرضیه خیرخواه

مرضیه خیرخواه

طراح وب سایت

۰ارتباط ۹مهارت
اصفهان | اصفهان
برنامه نویس
طراحی سایت وب یار
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
معدل کل 19.04
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
برنامه نویس
طراحی سایت وب یار
طراحی قالب در فتوشاپ - برنامه نویسی سایت - آموزش سایت به مشتری و پشتیبانی از سایت
پروژه‌ها
برنامه نویس در طراحی سایت وب یار
برنامه نویس در طراحی سایت وب یار
برنامه نویس در طراحی سایت وب یار
برنامه نویس در طراحی سایت وب یار
برنامه نویس در طراحی سایت وب یار
برنامه نویس در طراحی سایت وب یار
برنامه نویس در طراحی سایت وب یار
برنامه نویس در طراحی سایت وب یار
برنامه نویس در طراحی سایت وب یار
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
دوره php
توضیحات