شادی پویان

شادی پویان

کارشناسی فناوری اطلاعات برنامه نویسی تحت وب

۷ارتباط ۳مهارت
قزوین | قزوین
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT برنامه نویسی تحت وب
مهارت ها
| ۵نفر
بهمن طاعتیسعید قهرمانیparviz jahanshahloo
| ۴نفر
بهمن طاعتیسعید قهرمانی
| ۴نفر
بهمن طاعتیسعید قهرمانی
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات