ناصر روح اله زاده

ناصر روح اله زاده

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

۰ارتباط ۳مهارت
اردبیل | نمین
مشاور خانواده
صدا و سیما
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
۱۳۸۶ اکنون
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
تجارب کاری
۱۳۸۹ اکنون
مشاور خانواده
صدا و سیما
۱۳۸۷ اکنون
تدریس
تدریس در دانشگاه
۱۳۸۶ اکنون
مدرس
مرکز مشاوره
۱۳۸۶ اکنون
مشاور آموزش
آموزش و پرورش
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات