محبوبه آب‌برین

محبوبه آب‌برین

مدیر تولید محتوا و استراتژیست محتوا

۱ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
مدیر محتوا و کارشناس کتاب و نشر
آفرینش کتاب الکترونیک فیروزان (فیدیبو)
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اراک
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
۱۳۷۹ - ۱۳۸۳
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر محتوا و کارشناس کتاب و نشر
آفرینش کتاب الکترونیک فیروزان (فیدیبو)
۱۳۸۸ - ۱۳۹۵
مدیر روابط عمومی و رسانه
هولدینگ لیدی برد و انتشارات چکه
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
مدیر روابط عمومی
انجمن شرکت‌های صنعتی ایران
۱۳۸۴ - ۱۳۸۵
مدیر مسوول و صاحب امتیاز
گروه تبلیغاتی شیوه
پروژه‌ها
مدیر محتوا و کارشناس کتاب و نشر در آفرینش کتاب الکترونیک فیروزان (فیدیبو)
معرفی کتاب در دیجی کالا مگ
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات