هدیه باا

هدیه باا

حسابدار در شرکت سایه ساز

۲ارتباط ۹مهارت
فارس | شیراز
حسابدار
شرکت سایه ساز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
مهارتهای هفتگانه
آموزشگاه کامپیوتر
حسابداری کاربردی
ترسیم پارسه
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
حسابدار
شرکت سایه ساز
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارمند دفتری
بیمه ایران
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
کامپیوتر
دوره حسابداری کاربردی (خدماتی -بازرگانی)
توضیحات
دارای روابط عمومی و فن بیان بالا - قدرت یادگیری بالا- فن بیان و سخنوری