امید دوستی ایرانی

امید دوستی ایرانی

دانشجوی دکترا مکانیک بیوسیستم

۳۸ارتباط ۹مهارت
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد
استفاده از اپلیکیشن ایران فارم
استفاده از اپلیکیشن ایران فارم
دکترا دانشگاه فردوسی مشهد
تحصیلات
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
دکترا کشاورزی ماشین آلات کشاورزی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
استفاده از اپلیکیشن ایران فارم
استفاده از اپلیکیشن ایران فارم
لطفا این اپلیکیشن را نصب و به همکاران و دوستان خود نیز معرفی نمایید.
با تشکر
۱۳۹۵ اکنون
تدریس
مرکز تحقیقات کشاورزی
۱۳۹۵ اکنون
نماینده شرکت
نمایندگی شرکت آرمان تایماز ارس
خرید و فروش کلیه محصولات کشاورزی، فرآورده ها، تجهیزات و نهاده ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات