بهران جماعتی

بهران جماعتی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت

۳۶ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
مدیر ارشد پروژه
دیکا اسیا
کارشناسی ارشد دانشگاه مهر البرز
تحصیلات
دانشگاه مهر البرز
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر ارشد پروژه
دیکا اسیا
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
سرپرست کارگاه
عمران و مسکن سازان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
امور مالی شرکت
سپاه بیت المقدس
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
سرپرست کارگاه
اداره راه و شهرسازی
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
دستیار سرپرست
شرکت جم جم
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
تکنسین
نیماساز گستر
پروژه‌ها
۱۳۹۶
طراحی-ساخت-اجرای پارتیشن های اداری.فرودگاهی.بیمارستانی.مسکونی....
مدیر ارشد پروژه در دیکا اسیا
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
شرکت دیکا آسیا مفتخر است برای پیشبرد فعالیت های خود از همه ی همکاران گرامی درخواست همکاری دارد.
همکاری بصورت نمایندگی - بازاریابی میباشد.
اطلاعات بیشتر میتوانید داخل سایت اینستاگرام بروید/
www.instagram.com/behran.dika