آشور افشار

آشور افشار

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری

۲۱۸ارتباط ۳۳مهارت
تهران | تهران
سرپرست IT
شرکت راه آهن حمل ونقل
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
-
دیپلم فنی و حرفه ای
کامپیوتر - 1378 - زنجان
مدارک و گواهی‌نامه ها
Active Directory Services
۱۳۸۹
Active Directory Services
مجتمع فنی تهران
143615
Maintenance & Implementing With SQL Server 2005
۱۳۸۹
Maintenance & Implementing With SQL Server 2005
مجتمع فنی تهران
132365
Introductions to Programming With .Net
۱۳۸۷
Introductions to Programming With .Net
مجتمع فنی تهران
88388
PROFICIENCY  Computer CERTIFICATE
۱۳۷۶
PROFICIENCY Computer CERTIFICATE
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
23/84-0 و73
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
سرپرست IT
شرکت راه آهن حمل ونقل
۱۳۸۰ - ۱۳۹۰
IT کارشناس
شرکت ترکیب حمل و نقل
مهارت ها
| ۹۸نفر
محمد شالورضا رحیمیامیر شجاعی مقدممجید ناصریعلی نامدار
| ۹۰نفر
محمد شالورضا رحیمیامیر شجاعی مقدممجید ناصریعلی نامدار
| ۸۹نفر
محمد شالورضا رحیمیامیر شجاعی مقدممجید ناصریعلی نامدار
| ۸۹نفر
محمد شالورضا رحیمیامیر شجاعی مقدممجید ناصریعلی نامدار
| ۸۸نفر
محمد شالورضا رحیمیامیر شجاعی مقدممجید ناصریاحسان زیبائی
| ۸۶نفر
محمد شالورضا رحیمیامیر شجاعی مقدممجید ناصریعلی نامدار
محمد شالورضا رحیمیامیر شجاعی مقدممجید ناصریاحسان زیبائی
| ۸۴نفر
رضا رحیمیامیر شجاعی مقدممجید ناصریاحسان زیبائیمحمود علی پور
| ۸۴نفر
رضا رحیمیامیر شجاعی مقدممجید ناصریاحسان زیبائیمحمود علی پور
| ۸۳نفر
محمد شالورضا رحیمیامیر شجاعی مقدممجید ناصریاحسان زیبائی
| ۸۳نفر
رضا رحیمیامیر شجاعی مقدممجید ناصریاحسان زیبائیمحمود علی پور
| ۸۲نفر
رضا رحیمیامیر شجاعی مقدممجید ناصریاحسان زیبائیمحمود علی پور
| ۸۱نفر
محمد شالورضا رحیمیامیر شجاعی مقدممجید ناصریاحسان زیبائی
| ۷۷نفر
محمد شالورضا رحیمیامیر شجاعی مقدممجید ناصریاحسان زیبائی
| ۴۰نفر
رضا رحیمیامیر شجاعی مقدمFarzaneh Bazziمحمدرضا قربانیمهدی فلاح فرد
| ۳۹نفر
رضا رحیمیامیر شجاعی مقدمFarzaneh Bazziمحمدرضا قربانیمهدی فلاح فرد
| ۳۹نفر
رضا رحیمیامیر شجاعی مقدمFarzaneh Bazziمحمدرضا قربانیمهدی فلاح فرد
| ۳۹نفر
رضا رحیمیامیر شجاعی مقدمFarzaneh Bazziمهدی فلاح فرداکبر افتخاری
| ۳۸نفر
رضا رحیمیامیر شجاعی مقدمFarzaneh Bazziمحمدرضا قربانیمهدی فلاح فرد
| ۳۸نفر
رضا رحیمیامیر شجاعی مقدمFarzaneh Bazziمهدی فلاح فرداکبر افتخاری
| ۳۸نفر
رضا رحیمیامیر شجاعی مقدمFarzaneh Bazziمحمدرضا قربانیمهدی فلاح فرد
| ۳۸نفر
رضا رحیمیامیر شجاعی مقدمFarzaneh Bazziمحمدرضا قربانیمهدی فلاح فرد
| ۳۷نفر
امیر شجاعی مقدمعلی نامدارFarzaneh Bazziمهدی فلاح فرداکبر افتخاری
| ۳۷نفر
امیر شجاعی مقدمFarzaneh Bazziمحمدرضا قربانیمهدی فلاح فرداکبر افتخاری
| ۳۶نفر
امیر شجاعی مقدمعلی نامدارFarzaneh Bazziمهدی فلاح فرداکبر افتخاری
| ۳۶نفر
امیر شجاعی مقدمFarzaneh Bazziمحمدرضا قربانیمهدی فلاح فرداکبر افتخاری
| ۳۶نفر
امیر شجاعی مقدمFarzaneh Bazziمهدی فلاح فرداکبر افتخاریرضا غفاری
| ۳۶نفر
امیر شجاعی مقدمFarzaneh Bazziمحمدرضا قربانیمهدی فلاح فرداکبر افتخاری
| ۳۵نفر
امیر شجاعی مقدمFarzaneh Bazziمهدی فلاح فرداکبر افتخاریرضا غفاری
| ۳۵نفر
امیر شجاعی مقدمFarzaneh Bazziمحمدرضا قربانیمهدی فلاح فرداکبر افتخاری
| ۳۵نفر
امیر شجاعی مقدمFarzaneh Bazziمحمدرضا قربانیمهدی فلاح فرداکبر افتخاری
| ۳۴نفر
امیر شجاعی مقدمFarzaneh Bazziمهدی فلاح فرداکبر افتخاریرضا غفاری
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
پروفایل لینکدین https://www.linkedin.com/in/ashur-afshar