سارا هستم

سارا هستم

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار

۶۳ارتباط ۱۷مهارت
تهران | تهران
مسئول سایت یک مدرسه غیرانتفاعی
مدرسه غیرانتفاعی
کارشناسی ارشد دانشگاه مهر البرز
تحصیلات
دانشگاه مهر البرز
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مسئول سایت یک مدرسه غیرانتفاعی
مدرسه غیرانتفاعی
مهارت ها
| ۴۳نفر
رسول قهریمحمدرضا قربانیاحسان عادلبیتا بندریامیر حسین محمدی
| ۴۰نفر
رسول قهریمحمدرضا قربانیاحسان عادلبیتا بندریسعید آزغ
| ۳۹نفر
رسول قهریاحسان عادلبیتا بندریعلی مداواجعفر سیفی
| ۳۹نفر
رسول قهریمحمدرضا قربانیاحسان عادلبیتا بندریسعید آزغ
| ۳۷نفر
رسول قهریاحسان عادلبیتا بندریعلی مداواجعفر سیفی
| ۳۵نفر
رسول قهریاحسان عادلبیتا بندریعلی مداواجعفر سیفی
| ۳۴نفر
رسول قهریمحمدرضا قربانیاحسان عادلبیتا بندریعلی مداوا
| ۳۳نفر
رسول قهریاحسان عادلبیتا بندریعلی مداواجعفر سیفی
| ۳۳نفر
رسول قهریاحسان عادلبیتا بندریامیر حسین محمدیعلی مداوا
| ۳۲نفر
رسول قهریاحسان عادلبیتا بندریعلی مداواجعفر سیفی
| ۳۲نفر
رسول قهریاحسان عادلبیتا بندریامیر حسین محمدیعلی مداوا
| ۳۱نفر
رسول قهریاحسان عادلبیتا بندریعلی مداواجعفر سیفی
| ۳۰نفر
رسول قهریاحسان عادلبیتا بندریعلی مداواجعفر سیفی
| ۲۹نفر
رسول قهریاحسان عادلبیتا بندریعلی مداواجعفر سیفی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
گذراندن دوره ای کوتاه برنامه نویسی و شبکه
درجه کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار از دانشگاه مهر البرز
توضیحات