حمیدرضا حسونی

حمیدرضا حسونی

مربی فوتبال نونهالان

۱۴۳ارتباط ۲۶مهارت
تهران | تهران
Assistant Football Coach
AFC
کارشناسی Fergusson College Pune
تحصیلات
Fergusson College Pune
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
مدرک مربیگری C آسیا
کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC
Cisco Certified Network Associate
۱۳۸۶
Cisco Certified Network Associate
Cisco
CSCO11524387
MCSE
MCSE
Microsoft
Cyberoam
Cyberoam
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
Assistant Football Coach
AFC
Asia C License
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
مدیر عامل
فرا همراهان پردیس توانا
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
مدیر مالی
فرا همراهان پردیس توانا
۱۳۹۳ - ۱۳۹۸
موسس
4HTELECOM
۱۳۹۰ - ۱۳۹۸
موسس
طرح پردازان دیوا
شرکت بازرگانی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۸
مدیر عامل
طرح پردازان دیوا
شرکت بازرگانی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
Account Manager
AMBTELECOM
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
متخصص IT
CYBROAM
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
فوق تخصص
Microsoft
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
IT کارآموز
NCL
کار آموز بخش IT در شرکت NCL واقع در هندوستان شهر پونا
مهارت ها
| ۷۳نفر
مهدی جلالیمهدی فلاح فردعلیرضا نعمتی رشته رودیاسماعیل نوربخشناصیح رحیمی
| ۷۱نفر
مهدی جلالیمهدی فلاح فردعلیرضا نعمتی رشته رودیاسماعیل نوربخشناصیح رحیمی
| ۶۹نفر
مهدی جلالیمهدی فلاح فردعلیرضا نعمتی رشته رودیاسماعیل نوربخشناصیح رحیمی
| ۶۹نفر
مهدی جلالیمهدی فلاح فردعلیرضا نعمتی رشته رودیاسماعیل نوربخشرسول قهری
| ۶۸نفر
مهدی جلالیمهدی فلاح فردعلیرضا نعمتی رشته رودیاسماعیل نوربخشناصیح رحیمی
| ۶۷نفر
مهدی جلالیمهدی فلاح فردعلیرضا نعمتی رشته رودیاسماعیل نوربخشناصیح رحیمی
| ۶۷نفر
مهدی جلالیمهدی فلاح فردعلیرضا نعمتی رشته رودیاسماعیل نوربخشناصیح رحیمی
| ۶۶نفر
مهدی جلالیمهدی فلاح فرداسماعیل نوربخشناصیح رحیمیرسول قهری
| ۶۵نفر
مهدی جلالیمهدی فلاح فرداسماعیل نوربخشرسول قهریشاهد امینی
| ۶۳نفر
مهدی جلالیمهدی فلاح فرداسماعیل نوربخشناصیح رحیمیرسول قهری
| ۶۲نفر
مهدی جلالیمهدی فلاح فرداسماعیل نوربخشرسول قهریشاهد امینی
| ۶۲نفر
مهدی جلالیمهدی فلاح فرداسماعیل نوربخشرسول قهریشاهد امینی
| ۶۱نفر
مهدی جلالیمهدی فلاح فرداسماعیل نوربخشرسول قهریحامد جعفری
| ۶۱نفر
مهدی جلالیمهدی فلاح فرداسماعیل نوربخشرسول قهریشاهد امینی
| ۳۳نفر
مهدی فلاح فردعلیرضا نعمتی رشته رودینبی خسرویشورانگیز خیرکارمیلاد راد
| ۳۲نفر
مهدی فلاح فردعلیرضا نعمتی رشته رودینبی خسرویشورانگیز خیرکارمیلاد راد
| ۳۰نفر
مهدی فلاح فردعلیرضا نعمتی رشته رودیشورانگیز خیرکارمیلاد رادحسین جغراتیان
| ۳۰نفر
مهدی فلاح فردعلیرضا نعمتی رشته رودیشورانگیز خیرکارمیلاد رادحسین جغراتیان
مهدی فلاح فردعلیرضا نعمتی رشته رودیشورانگیز خیرکارمیلاد رادحسین جغراتیان
| ۱۷نفر
مهدی فلاح فردشورانگیز خیرکارمیلاد رادحسین جغراتیانخیراله علی پوریان
| ۸نفر
مهدی فلاح فردشورانگیز خیرکارمیلاد رادحسین جغراتیانخیراله علی پوریان
زبان ها
اردو | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
Microsoft Certified Systems Engineer; MCSE
Cisco Certified Network Associate
https://www.cisco.com/
MCSA: BI Reporting
http://pmistandard.com/courses/
توضیحات