حمیدرضا حسونی

حمیدرضا حسونی

مربی فوتبال نونهالان

۱۴۰ارتباط ۲۶مهارت
تهران | تهران
Assistant Football Coach
AFC
کارشناسی Fergusson College Pune
تحصیلات
Fergusson College Pune
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
مدرک مربیگری C آسیا
کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC
Cisco Certified Network Associate
۱۳۸۶
Cisco Certified Network Associate
Cisco
CSCO11524387
MCSE
MCSE
Microsoft
Cyberoam
Cyberoam
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
Assistant Football Coach
AFC
Asia C License
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
مدیر عامل
فرا همراهان پردیس توانا
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
مدیر مالی
فرا همراهان پردیس توانا
۱۳۹۳ - ۱۳۹۸
موسس
4HTELECOM
۱۳۹۰ - ۱۳۹۸
موسس
طرح پردازان دیوا
شرکت بازرگانی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۸
مدیر عامل
طرح پردازان دیوا
شرکت بازرگانی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
Account Manager
AMBTELECOM
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
متخصص IT
CYBROAM
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
فوق تخصص
Microsoft
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
IT کارآموز
NCL
کار آموز بخش IT در شرکت NCL واقع در هندوستان شهر پونا
مهارت ها
| ۶۷نفر
رسول قهریحامد جعفریشاهد امینیامین فاضلیمحمد شالو
| ۶۵نفر
رسول قهریحامد جعفریشاهد امینیامین فاضلیمحمد شالو
| ۶۴نفر
رسول قهریحامد جعفریشاهد امینیمحمد شالومحمد برخورداری
| ۶۳نفر
رسول قهریحامد جعفریشاهد امینیامین فاضلیمحمد شالو
| ۶۲نفر
رسول قهریحامد جعفریشاهد امینیمحمد شالومحمد برخورداری
| ۶۱نفر
رسول قهریشاهد امینیمحمد شالومحمد برخورداریپرهام شکیبایی
| ۶۱نفر
رسول قهریحامد جعفریشاهد امینیامین فاضلیمحمد شالو
| ۶۱نفر
رسول قهریحامد جعفریشاهد امینیامین فاضلیمحمد شالو
| ۶۱نفر
رسول قهریحامد جعفریشاهد امینیامین فاضلیمحمد شالو
| ۵۸نفر
رسول قهریحامد جعفریشاهد امینیمحمد شالومحمد برخورداری
| ۵۸نفر
رسول قهریشاهد امینیمحمد شالومحمد برخورداریپرهام شکیبایی
| ۵۸نفر
رسول قهریشاهد امینیمحمد شالومحمد برخورداریپرهام شکیبایی
| ۵۷نفر
رسول قهریحامد جعفریشاهد امینیمحمد شالومحمد برخورداری
| ۵۷نفر
رسول قهریشاهد امینیامین فاضلیمحمد برخورداریپرهام شکیبایی
| ۳۱نفر
نبی خسرویشورانگیز خیرکارمیلاد رادحسین جغراتیانخیراله علی پوریان
| ۳۰نفر
نبی خسرویشورانگیز خیرکارمیلاد رادحسین جغراتیانخیراله علی پوریان
| ۲۸نفر
شورانگیز خیرکارمیلاد رادحسین جغراتیانخیراله علی پوریانموسی فروغی مقدم
| ۲۸نفر
شورانگیز خیرکارمیلاد رادحسین جغراتیانخیراله علی پوریانموسی فروغی مقدم
شورانگیز خیرکارمیلاد رادحسین جغراتیانخیراله علی پوریانموسی فروغی مقدم
| ۱۶نفر
شورانگیز خیرکارمیلاد رادحسین جغراتیانخیراله علی پوریانشاهین رئیس زاده
| ۷نفر
شورانگیز خیرکارمیلاد رادحسین جغراتیانخیراله علی پوریان
زبان ها
اردو | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
Microsoft Certified Systems Engineer; MCSE
Cisco Certified Network Associate
https://www.cisco.com/
MCSA: BI Reporting
http://pmistandard.com/courses/
توضیحات