مظاهر عظیمی

مظاهر عظیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

۸ارتباط ۶مهارت
البرز | کرج
CNC برنامه نویس
منبت کاران
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۹۸ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پارسیان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
مرکز آموزش علمی کاربردی کوشا کرج
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کاردانی مهندسی مکانیک ماشین ابزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۸
گواهینامه فنی
فدراسیون ورزش های رزمی
ب2648976
۱۳۹۶
زبان انگلیسی
غزالی
984657الف
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
CNC برنامه نویس
منبت کاران
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
تکنیسین کنترل کیفیت
وگ ایران بی همتا
۱۳۸۸ - ۱۳۸۸
مونتاژکار و جوشکار CO2 و برق
به فن کار
پروژه‌ها
۱۳۹۱
شبیه سازی و تحلیل عملکرد فنر و دمپینگ بر روی نرم افزار Matlab
درجه کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پارسیان
در این پروژه با استفاده از نرم افزار Matlab که در ان فنر و دمپینگ خودرو بارگذاری شده و بهترین عملکرد با استفاده از استخراج نمودار و طراحی با استفاده از نمودار ها و نتایج انجام شد ..
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
پروژه کارشناسی : تاثیر حرارت بر سایش ابزار های برشی و راه حل پیشگیری و کاهش این پدیده
درجه کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پارسیان

مظاهر عظیمی پروژه به صورت دانش بنیان بوده و به صورت تجربی و انجام ازمایشات و سپس نتیجه گیری حاصل شده است
۱۳۸۹
طراحی و ساخت ابزار و جیگ 3 درجه آزادی
تکنیسین کنترل کیفیت در وگ ایران بی همتا
پروژه‌ها
ترجمه مقاله هونینگ از ASME هندبوک
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات