میثم آژند

میثم آژند

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

۰ارتباط ۹مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
کردی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات