احسان علی آبادی

احسان علی آبادی

کارشناسی کشاورزی ماشین آلات کشاورزی

۸ارتباط ۶مهارت
خراسان رضوی | سبزوار
کارشناس فنی
سبزفام
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای نیشابور
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای نیشابور
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی کشاورزی ماشین آلات کشاورزی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
کارشناس فنی
سبزفام
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
کارشناس فنی
نیکو صفت
کارشناس فنی و فروش
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات