هستی رازقیان

هستی رازقیان

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۵ارتباط ۱۰مهارت
فارس | شیراز
پشتیبان و کارشناس فنی
شرکت نرم افزاری دارو طب رایانه
کارشناسی دانشگاه جهرم
تحصیلات
دانشگاه جهرم
۱۳۹۳ - ۱۳۹۸
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
تجارب کاری
۱۳۹۹ - ۱۴۰۰
پشتیبان و کارشناس فنی
شرکت نرم افزاری دارو طب رایانه
مهارت ها
| ۳نفر
| ۳نفر
| ۲نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
Machine Learning
بینایی ماشین
برنامه نویسی پایتون
Startup weekend
مقام دوم استارتاپ ویکند جهرم
دوره کارآفرینی دانشگاه شیراز
توضیحات