هومن قرداشخانی نیاری

هومن قرداشخانی نیاری

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT

۰ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
مهندس پشتیبانی فنی
سامانه های بعد پنجم
کارشناسی دانشکده فنی و حرفه ای شهید شمسی پور
تحصیلات
دانشکده فنی و حرفه ای شهید شمسی پور
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT
دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کاردانی مهندسی برق الکترونیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
MCSE
۱۳۹۵
MCSE
مجتمع فنی تهران
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
مهندس پشتیبانی فنی
سامانه های بعد پنجم
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
تکنسین فنی
نیکوتوان
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
CCNA
Network +
MCSE
توضیحات