خلیل سزاسلطانی

خلیل سزاسلطانی

طراح و مجری پروژه های مقاوم سازی،سازه های بتنی و فلزی با سیستم های نوین

۱۰۶ارتباط ۲مهارت
همدان | همدان
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای همدان
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای همدان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
طراحی و اجرای پروژه های مقاوم سازی و برش بتن کاشت آرماتور و انکر بولت تقویت سازه های بتنی با frp ژاکت بتنی و فلزی کرگیری و برش بتن
پروژه‌ها
۱۳۹۵
برش بتن در صحن حضرت زهرا(ع) نجف اشرف و کاشت انکر
۱۳۹۴
برش بتن 2000مترمربع در فنداسیون مصلای تهران
۱۳۹۱
کاشت 12000 آرماتور در مصلای تهران
۱۳۸۶
مقاوم سازی 48 دستگاه از پل های همدان
مهارت ها
| ۳۷نفر
محمود علی پورمجید ناصریمحمد حسن پوررضا خشنودمحمد قبادی
محمود علی پورمجید ناصریمحمد حسن پوررضا خشنودبهنام پاشا زانوس
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات