سهیلا ایزدی

سهیلا ایزدی

کارشناسی گرافیک

۱۲۳ارتباط ۹مهارت
مرکزی | اراک
طراح گرافیک
شرکت تبلیغاتی پازگینه
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی اراک
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی اراک
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
مرکز جامع علمی کاربردی اراک
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
-
دیپلم علوم تجربی
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
طراح گرافیک
شرکت تبلیغاتی پازگینه
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
طراح گرافیک
انتشارات نویسنده
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
طراح گرافیک
بنر میرهاشمی
۱۳۹۴ اکنون
انجام پروژه و پژوهش
شریف نت
انجام پایانامه و پروژه های رشته هنر
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
مدیر تبلیغات
مجتمع فنی ماهان
پروژه‌ها
تصویرسازی آموزشی ،پوشاک کودکان
مهارت ها
| ۷۹نفر
محمد شالوهومن ناصری فرسید مصطفی میرمهدیمکی شریفی ریحانهمسلم نوری
| ۷۵نفر
محمد شالوهومن ناصری فرسید مصطفی میرمهدیمکی شریفی ریحانهمسلم نوری
محمد شالوهومن ناصری فرسید مصطفی میرمهدیمکی شریفی ریحانهمسلم نوری
| ۷۲نفر
محمد شالوهومن ناصری فرسید مصطفی میرمهدیمکی شریفی ریحانهمسلم نوری
| ۷۰نفر
محمد شالوهومن ناصری فرسید مصطفی میرمهدیمکی شریفی ریحانهمسلم نوری
| ۶۸نفر
محمد شالوهومن ناصری فرسید مصطفی میرمهدیمکی شریفی ریحانهمسلم نوری
| ۶۷نفر
محمد شالوهومن ناصری فرسید مصطفی میرمهدیمکی شریفی ریحانهمسلم نوری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
اینجانب سهیلا ایزدی دارنده مدرک کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی و کاربردی فرهنگ و هنر اراک.
شرکت در هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی استان مرکزی.
شرکت در سمینار علمی و تخصصی استراتژی زندگی هزاره سوم.
شرکت در نمایشگاه موگراف استان مرکزی.
شرکت در جشنواره چهار سوق ش5هرداری اراک.
شرکت در start up week end Arakکسب رتبه دوم تیمی سوغات ایران.
شرکت در اولین سوگواره پوسترهای عاشورایی دانشگاه علمی و کاربردی فرهنگ و هنر اراک.
شرکت در مسابقه طراحی لوگو محمد رسول ا...
شرکت در طراحی برند فرودگاه امام خمینی.
کانالی جامع برای انجام پروژه های تبلیغات وپایانامه های کارشناسی و ارشد :*هنر*شیمی *مهندسی شیمی *فیزیک
biggrouppersian1@gmail.com
Ⓜ @biggrouppersian