سهیلا ایزدی

سهیلا ایزدی

کارشناسی گرافیک

۱۸ارتباط ۹مهارت
مرکزی | اراک
طراح گرافیک
شرکت تبلیغاتی پازگینه
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی اراک
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی اراک
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
مرکز جامع علمی کاربردی اراک
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
-
دیپلم علوم تجربی
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
طراح گرافیک
شرکت تبلیغاتی پازگینه
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
طراح گرافیک
انتشارات نویسنده
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
طراح گرافیک
بنر میرهاشمی
۱۳۹۴ اکنون
انجام پروژه و پژوهش
شریف نت
انجام پایانامه و پروژه های رشته هنر
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
مدیر تبلیغات
مجتمع فنی ماهان
پروژه‌ها
تصویرسازی آموزشی ،پوشاک کودکان
مهارت ها
| ۸۰نفر
abdolreza sardarrehمحمد شالوهومن ناصری فرسید مصطفی میرمهدیمسلم نوری
| ۷۶نفر
abdolreza sardarrehمحمد شالوهومن ناصری فرسید مصطفی میرمهدیمسلم نوری
abdolreza sardarrehمحمد شالوهومن ناصری فرسید مصطفی میرمهدیمسلم نوری
| ۷۳نفر
abdolreza sardarrehمحمد شالوهومن ناصری فرسید مصطفی میرمهدیمسلم نوری
| ۷۱نفر
abdolreza sardarrehمحمد شالوهومن ناصری فرسید مصطفی میرمهدیمسلم نوری
| ۶۹نفر
abdolreza sardarrehمحمد شالوهومن ناصری فرسید مصطفی میرمهدیمسلم نوری
| ۶۸نفر
abdolreza sardarrehمحمد شالوهومن ناصری فرسید مصطفی میرمهدیمسلم نوری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
اینجانب سهیلا ایزدی دارنده مدرک کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی و کاربردی فرهنگ و هنر اراک.
شرکت در هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی استان مرکزی.
شرکت در سمینار علمی و تخصصی استراتژی زندگی هزاره سوم.
شرکت در نمایشگاه موگراف استان مرکزی.
شرکت در جشنواره چهار سوق ش5هرداری اراک.
شرکت در start up week end Arakکسب رتبه دوم تیمی سوغات ایران.
شرکت در اولین سوگواره پوسترهای عاشورایی دانشگاه علمی و کاربردی فرهنگ و هنر اراک.
شرکت در مسابقه طراحی لوگو محمد رسول ا...
شرکت در طراحی برند فرودگاه امام خمینی.
کانالی جامع برای انجام پروژه های تبلیغات وپایانامه های کارشناسی و ارشد :*هنر*شیمی *مهندسی شیمی *فیزیک
biggrouppersian1@gmail.com
Ⓜ @biggrouppersian