بهرام بیگی

بهرام بیگی

کارشناسی اقتصاد بازرگانی

۰ارتباط ۶مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
حسابدار مالی
شرکت صنایع غذایی میهن
کارشناسی دانشگاه ارومیه
تحصیلات
دانشگاه ارومیه
۱۳۸۲ - ۱۳۸۶
کارشناسی اقتصاد بازرگانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
ADSL
ADSL
مجتمع فنی تهران
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۷
حسابدار مالی
شرکت صنایع غذایی میهن
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات