شهرام شهیدی

شهرام شهیدی

کارشناسی صنایع غذایی کشاورزی

۰ارتباط ۸مهارت
البرز | کرج
مدیرفروشگاه
فروشگاههای زنجیره ای
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۸۴ اکنون
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
انصرافی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علم وصنعت ایران
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا
۱۳۷۳ اکنون
کارشناسی صنایع غذایی کشاورزی
-
دیپلم علوم تجربی
تجارب کاری
۱۳۷۹ - ۱۳۸۵
مدیرفروشگاه
فروشگاههای زنجیره ای
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
کاربانرم افزار کیان
مدیرفروشگاه در فروشگاههای زنجیره ای
دروه کنترل کیفی مواد غذایی فروشگاهی
hacc
مدیرفروشگاه در فروشگاههای زنجیره ای
توضیحات