پریسا سعیدی

پریسا سعیدی

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT

۶۴ارتباط ۵مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
رئیس IT و رئیس دفتر مدیر عامل
پتروشیمی ارومیه
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی ارومیه
تحصیلات
دانشگاه صنعتی ارومیه
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
مدارک و گواهی‌نامه ها
کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
دانشگاه فنی ارومیه
شبکه های میکروتیک
شرکت میکروتیک- لاتویا
پداگوژی- کارت مربی گری
پداگوژی- کارت مربی گری
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات- شبکه
دانشگاه صنعتی ارومیه
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
رئیس IT و رئیس دفتر مدیر عامل
پتروشیمی ارومیه
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
تدریس شبکه میکروتیک
نواوران اندیش
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
تکنسین شبکه
plus
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
مربی آموزش طراحی ربات
plus
پروژه‌ها
تشخیص وب سایت های فیشینگ در بانکداری الکترونیکی با منطق فازی
پروژه‌ها
تشخیص وب سایت های فیشینگ در بانکداری الکترونیکی با منطق فازی
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
مقاله نویسی
اتوماسیون اداری
پداگوژی
شبکه های کامپیوتری
طراحی ربات
عیب یابی و منتاژ سخت افزار
توضیحات