محمد شعبانی

محمد شعبانی

کارشناسی زیست شناسی

۹۹ارتباط ۱مهارت
مازندران | آمل
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی زیست شناسی میکروبیولوژی
مدارک و گواهی‌نامه ها
icdl
icdl
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
مهارت ها
دوره های آموزشی
هلال احمر
درجه کارشناسی زیست شناسی میکروبیولوژی از دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
توضیحات