امین فاضلی

امین فاضلی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت - کارشناس دفترفنی، متره و برآورد، مدیریت و کنترل پروژه

۱۵۰ارتباط ۱۸مهارت
گلستان | گرگان
مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه
شرکت سرمایه گذاری،‎ ‎توسعه فناوری هیرکانیا
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ساری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
۱۳۸۴ - ۱۳۸۸
کارشناسی مهندسی عمران
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۲
Welding (visual testing)
گاماراد
بازرسی چشمی جوش در سطوح 1و2
تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه ETABS
۱۳۸۹
تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه ETABS
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
Microsoft Office Word
۱۳۸۹
Microsoft Office Word
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
ICDL
۱۳۸۶
ICDL
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۹ اکنون
مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه
شرکت سرمایه گذاری،‎ ‎توسعه فناوری هیرکانیا
• تهیه ساختارشکست کار و تدوین برنامه زمانبندی پروژه...
• برنامه ریزی، نظارت و کنترل پروژه طبق برنامه زمانبندی، صورتجلسات، دستورالعملها و...
• تهیه و تنظیم گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه، گزارشات روزانه و ماهانه کارگاه، صورتجلسات و...
• تنظیم لایحه تاخیرات پروژه برای هر دوره سه ماهه و مدیریت مستندات کارگاهی...
۱۳۹۶ - ۱۴۰۰
مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه
مهندسین مشاور تدبیر عمران ایرانیان
محل پروژه: استان گلستان - گرگان - هتل و مجتمع تجاری پارتیا
• تهیه ساختارشکست کار و تدوین برنامه زمانبندی پروژه...
• برنامه ریزی، نظارت و کنترل پروژه طبق برنامه زمانبندی، صورتجلسات، دستورالعملها و...
• تهیه و تنظیم گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه، گزارشات روزانه و ماهانه کارگاه، صورتجلسات و...
• تنظیم لایحه تاخیرات پروژه برای هر دوره سه ماهه و مدیریت مستندات کارگاهی...
• مدیریت و کنترل و برنامه ریزی منابع انسانی پروژه...
۱۳۹۵ اکنون
مدیر وب سایت
گروه مهندسین دانش اندازه گیری
گروه مهندسین "دانش اندازه گیری"
www.measuring-knowledge.ir
www.measuring-knowledge.sellfile.ir
ارائه محتواهای آموزشی: متره و ریزمتره، آنالیز و برآورد هزینه، منابع و مصالح - مدیریت و کنترل پروژه – مدیریت کارگاه و مصالح و...
ارائه برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی دفاتر فنی کارگاه ها و مشاوران
ارائه کتب و مقالات ارزشمند در زمینه های متره و برآورد، مدیریت و کنترل پروژه، مدیریت هزینه، امور دفاترفنی و قراردادها و...
ارائه مجموعه ها و فایلهای کاربردی و آموزشی و مکتوبات منتشر شده توسط ”گروه دانش اندازه گیری“ در وبسایت
انجام کارها و امورات پروژه های عمرانی در زمینه : متره، برآورد، آنالیزبها و پیشنهاد قیمت - تهیه صورت وضعیت های موقت و قطعی - تدوین ساختارشکست پروژه (W.B.S) و تهیه برنامه زمانبندی – تهیه گزارشات پیشرفت فیزیکی پروژه - مدیریت و کنترل پروژه، هزینه و مصالح - بهسازی و مقاومسازی ، تعمیر و تقویت سازه ها و....
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مدیر پروژه
آرا برج ظفر
پروژه بهسازی بنا و دکوراسیون داخلی ساختمان
• مسئول کارگاه و مدیریت پروژه
• اعمال نظارت و کنترل بر فعالیتهای اجرایی کارگاه...
• برنامه ریزی، تامین مصالح و نیروی انسانی، نظارت و کنترل پروژه..
• تهیه و تنظیم صورت وضعیت کارکرد پیمانکاران، گزارش روزانه و ماهانه کار، مکاتبات اداری، صورتجلسات و...
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
مدیر فنی پروژه
آب بند پی جاوید
پروژه احداث خانه والیبال شهرستان گنبدکاووس؛ مجتمع ورزشی، رفاهی و اداری؛ (سازه بتنی و فلزی)
• رئیس دفترفنی کارگاه احداث خانه والیبال شهرستان گنبدکاووس...
• اعمال نظارت و کنترل بر فعالیتهای اجرایی کارگاه...
• برنامه ریزی، نظارت و کنترل پروژه طبق برنامه زمانبندی، صورتجلسات، دستورالعملها و...
کدان، گزارش روزانه و ???? • تهیه و تنظیم صورت وضعیت کارکرد پیمانکاران و صورت وضعیت ماهانه پروژه، تنظیم گزارش پیشرفت کار، گزارش بر
ماهانه کار، مکاتبات اداری، صورتجلسات و...
ا تهیه نقشه درحین ساخت... ???? تیلها و درصورت نیاز اصلاح و ???? • نظارت و بررسی اجرای کار طبق نقشه ها و د
ت مصالح مورد استفاده جهت جلوگیری از اتلاف ???? • متره و برآورد مالی مراحل مختلف پروژه قبل از اجرا و ارائه لیست مصالح موردنیاز و مدیر
مصالح کارگاه...
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
مسئول اجرایی پروژه
ابنیه گستر مبنا
• مسئول کارگاه سوله ورزشی دانشگاه پیام نور شهرستان کردکوی...
• تهیه صورتوضعیت پیمانکاران، نظارت بر حسن انجام کار آنها و تنظیم صورتجلسات، گزارشکار و...
• تهیه، بررسی و تنظیم اسناد مناقصه جهت حضور در مناقصات...
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
مدیر فنی پروژه
ایتوک صنعت زمان
• رئیس دفترفنی کارگاه مسکن مهر شهر دلند (پروژه مسکونی 370 واحدی)
• اعمال نظارت و کنترل بر فعالیتهای تیم مهندسی جهت نظارت بر اجرای کار...
• برنامه ریزی، نظارت و کنترل پروژه طبق برنامه زمانبندی، صورتجلسات، دستورالعملها و...
• تهیه صورت وضعیت، گزارش پیشرفت کار، گزارش بریکدان، مکاتبات اداری، صورتجلسات و...
• نظارت و بررسی اجرای کار طبق نقشه ها و دیتیلها و درصورت نیاز اصلاح و یا تهیه نقشه درحین ساخت...
• متره و برآورد مالی مراحل مختلف پروژه قبل از اجرا و ارائه لیست مصالح موردنیاز...
• متره و برآورد پروژه های دردست بررسی هیئت مدیره شرکت...
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
دفترفنی
گروه 45 مهندسی جوادالائمه(ع) سپاه پاسداران
• فعالیت در بخش طراحی و نظارت قسمت دفترفنی یگان...
• نظارت بر اجرای ساختمانهای یگان...
• طراحی، متره و برآورد ساختمانهای یگان...
• اجرای عملیات نقشه برداری، راهسازی، آب¬نما، پل آبگذر و... در منطقه مرزی استان سیستان وبلوچستان...
• نظارت بر اجرای ساخت آب¬بندان در عرض مسیر رودخانه ها در منطقه مرزی استان سیستان وبلوچستان...
• نظارت بر اجرای دیوارهای حائل وزنی درطول مسیر جاده در منطقه مرزی استان سیستان وبلوچستان...
زبان ها
آلمانی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
اینجانب از ابتدای سال 1391 فعالیت اجرایی خود را آغاز نمودم و در این سالها توانستم فعالیتهای علمی و تخصصی خود را گسترش دهم و به تجربیات ارزشمندی در کارهای اجرایی، مدیریت پروژه و کارگاه، برنامه ریزی و کنترل کارهای پروژه: (تهیه لیست اجزای پروژه (WBS) و برنامه زمانبندی، برنامه ریزی هزینه (CashFlow) و بودجه بندی پروژه، تدوین استراتژی و روشهای اجرایی، مدیریت مدارک مهندسی (MDR)، گزارشات مهندسی ارزش و جریان نقدینگی پروژه، مدیریت گردش فرآیند پروژه (WorkFlow)، مدیریت مشکلات و موانع پروژه (Issue Management)، تهیه اسناد مناقصه و استعلامات بها جهت انتخاب پیمانکاران و مشاوران و...) و فعالیتهای مرتبط با دفاترفنی و نظارت کارگاهی و مدیریت و کنترل پروژه، دست یابم.
توانمندیها:
• آشنایی با ویندوز و نرم افزارهای :
( SAP2000- Autocad-Word – PowerPoint – Excel – Etabs – MSProject )
• متره و برآورد و انالیزبها و مصالح
• مدیریت، کنترل، زمانبندی، تهیه بریکدان و ساختارشکست(WBS) پروژه با کمک نرم افزارهای Excel و MSP و WBS Chart Pro،
• مدیریت و نظارت و کنترل کارگاه عمرانی...
کنترل جریان نقدینگی پروژه و تهیه گزارشات مهندسی ارزش..
برنامه ریزی و کنترل هزینه های پروژه و تهیه زمانبندی هزینه ها (CashFlow) و
• تهیه لایحه تاخیرات پروژه، مدیریت ادعا(Claim) و...
• تهیه گزارشات کارکرد ماهیانه، هفتگی و روزانه
• تهیه انواع گزارشات پیشرفت پروژه
• تهیه انواع گزارشات تحلیلی پروژه
• تهیه اسناد مناقصه و استعلام بهاء
• تهیه برنامه ها و نرم افزارهای مهندسی تحت نرم افزار Excel : [تجزیه بهای ردیفهای فهارس بها - متره و برآورد - صورت‌وضعیت‌نویسی - لیستوفر - تهیه لایحه تاخیرات و محاسبه تاخیرات مجاز پروژه - فرمهای بازرسی و کنترل جوش - جداول و فرمهای کاربردی کارگاهی و...]
• آشنا به مکاتبات اداری، تهیه صورت وضعیت، امور قرارداد، تهیه گزارش روزانه و مسلط به تایپ کامپیوتری...
• آشنا به کارهای اجرایی عمرانی در زمینه ابنیه و سازه و...
www.measuring-knowledge.ir