امیر رضایی

امیر رضایی

برنامه نویسی تحت وب

۰ارتباط ۶مهارت
لرستان | خرم آباد
کارشناسی دانشگاه لرستان
تحصیلات
دانشگاه لرستان
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT برنامه نویسی تحت وب
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات