نوید میرزایی

نوید میرزایی

کاردانی حسابداری ، سرپرست فروش ، حقوق و بیمه ، فروش مویرگی

۲۰۶ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
سرپرست فروش
زرین پخش سپاهان
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان
۱۳۸۲ - ۱۳۸۴
کاردانی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
سرپرست فروش
زرین پخش سپاهان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
سرپرست فروش
مهتاب آراد
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
سرپرست فروش
بوته سبز مهرآئین
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
حسابدار شرکت
زرین سپاهان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
سرپرست فروش
شیمی الوند جی
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
سرپرست انبار
آب لوله
۱۳۸۴ - ۱۳۸۵
حسابدار
آساتک
۱۳۸۲ - ۱۳۸۴
حسابدار حقوق و دستمزد
سیمین سپاهان
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
در سال 1390 اینجانب شرکت ایرانیان اسپادانا را با مزمون فعالیت مشاوره و بازاریابی در اصفهان تاسیس نمودم . و تا این تاریخ به چندین شرکت مشاوره داده شده است و در زمینه بازاریابی و پخش نیز با داشتن تیم مجرب و حرفه ای و سابقه فعالیت در بازار آرایشی و بهداشتی (برند) و مواد غذایی میتوانیم راهگشای شرکت شما نیز باشیم .