ناصیح رحیمی

ناصیح رحیمی

پژوهشگر حوزه ادبیات

۴۸۴ارتباط ۱۵مهارت
کردستان | سنندج
کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان
تحصیلات
دانشگاه کردستان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی پژوهش
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی علوم اجتماعی مردم شناسی
پروژه‌ها
۱۳۹۴-۰۳
کلاتی
مولف
۱۳۸۲-۰۶
رینوین
مولف
۱۳۸۱-۰۵
برژوند
پانیذ
۱۳۸۰-۰۴
فرهنگ نامهای کردی
پرتوبیان
۱۳۷۹-۰۳
دلاقه
مولف
مهارت ها
| ۲۱۰نفر
بشیر طاطاریمهدی جلالیشاهد امینیعلی آقایاریهومن ناصری فر
| ۲۰۰نفر
بشیر طاطاریمهدی جلالیشاهد امینیعلی آقایاریمحمد شالو
| ۱۹۶نفر
بشیر طاطاریمهدی جلالیشاهد امینیعلی آقایاریمحمد شالو
| ۱۹۶نفر
بشیر طاطاریمهدی جلالیشاهد امینیعلی آقایاریمحمد شالو
| ۱۹۱نفر
بشیر طاطاریسید عقیل ابراهیمی کهنگیمهدی جلالیشاهد امینیعلی آقایاری
| ۱۸۵نفر
مهدی جلالیشاهد امینیعلی آقایاریمحمد شالوامیر رضا حدادی
| ۱۸۳نفر
بشیر طاطاریمهدی جلالیشاهد امینیعلی آقایاریمحمد شالو
| ۱۷۸نفر
مهدی جلالیشاهد امینیعلی آقایاریمحمد شالواحمد نیک گفتار
| ۱۶۹نفر
مهدی جلالیشاهد امینیعلی آقایاریمحمد شالورسول موسوی
| ۱۶۳نفر
مهدی جلالیشاهد امینیعلی آقایاریهومن ناصری فرمحمد شالو
| ۷۵نفر
مهدی جلالیشاهد امینیعلی آقایاریهومن ناصری فرمحمد شالو
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات