ناصیح رحیمان

ناصیح رحیمان

پژوهشگر حوزه ادبیات

۴۸۶ارتباط ۱۵مهارت
کردستان | سنندج
کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان
تحصیلات
دانشگاه کردستان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی پژوهش
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی علوم اجتماعی مردم شناسی
پروژه‌ها
۱۳۹۴-۰۳
کلاتی
مولف
۱۳۸۲-۰۶
رینوین
مولف
۱۳۸۱-۰۵
برژوند
پانیذ
۱۳۸۰-۰۴
فرهنگ نامهای کردی
پرتوبیان
۱۳۷۹-۰۳
دلاقه
مولف
مهارت ها
| ۲۰۳نفر
علی آقایاریهومن ناصری فرمحمد شالوشهاب امیریامیر رضا حدادی
| ۱۹۲نفر
علی آقایاریمحمد شالوشهاب امیریرسول موسویبهمن طاعتی
| ۱۸۹نفر
علی آقایاریمحمد شالوامین مدرسشهاب امیریامیر رضا حدادی
| ۱۸۸نفر
علی آقایاریمحمد شالوشهاب امیریرسول موسویبهمن طاعتی
| ۱۸۴نفر
علی آقایاریمحمد شالوامین مدرسشهاب امیریامیر رضا حدادی
| ۱۷۹نفر
علی آقایاریمحمد شالوامیر رضا حدادیداوود قادرزادهرسول موسوی
| ۱۷۷نفر
علی آقایاریمحمد شالورسول موسویبهمن طاعتیمحمود براتی
| ۱۷۲نفر
علی آقایاریمحمد شالواحمد نیک گفتاررسول موسویبهمن طاعتی
| ۱۶۳نفر
علی آقایاریمحمد شالورسول موسویبهمن طاعتیمحمود براتی
| ۱۵۹نفر
علی آقایاریهومن ناصری فرمحمد شالورسول موسویبهمن طاعتی
| ۷۱نفر
علی آقایاریهومن ناصری فرمحمد شالوداوود قادرزادهرسول موسوی
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات