ناصیح رحیمان

ناصیح رحیمان

پژوهشگر حوزه ادبیات

۴۸۶ارتباط ۱۵مهارت
کردستان | سنندج
کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان
تحصیلات
دانشگاه کردستان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی پژوهش
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی علوم اجتماعی مردم شناسی
پروژه‌ها
۱۳۹۴-۰۳
کلاتی
مولف
۱۳۸۲-۰۶
رینوین
مولف
۱۳۸۱-۰۵
برژوند
پانیذ
۱۳۸۰-۰۴
فرهنگ نامهای کردی
پرتوبیان
۱۳۷۹-۰۳
دلاقه
مولف
مهارت ها
| ۲۰۴نفر
شاهد امینیعلی آقایاریهومن ناصری فرمحمد شالوشهاب امیری
| ۱۹۳نفر
شاهد امینیعلی آقایاریمحمد شالوشهاب امیریرسول موسوی
| ۱۹۰نفر
شاهد امینیعلی آقایاریمحمد شالوامین بیرقدارشهاب امیری
| ۱۸۹نفر
شاهد امینیعلی آقایاریمحمد شالوشهاب امیریرسول موسوی
| ۱۸۵نفر
شاهد امینیعلی آقایاریمحمد شالوامین بیرقدارشهاب امیری
| ۱۸۰نفر
شاهد امینیعلی آقایاریمحمد شالوامیر رضا حدادیداوود قادرزاده
| ۱۷۸نفر
شاهد امینیعلی آقایاریمحمد شالورسول موسویبهمن طاعتی
| ۱۷۳نفر
شاهد امینیعلی آقایاریمحمد شالواحمد نیک گفتاررسول موسوی
| ۱۶۴نفر
شاهد امینیعلی آقایاریمحمد شالورسول موسویبهمن طاعتی
| ۱۶۰نفر
شاهد امینیعلی آقایاریهومن ناصری فرمحمد شالورسول موسوی
| ۷۲نفر
شاهد امینیعلی آقایاریهومن ناصری فرمحمد شالوداوود قادرزاده
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات