ناصیح رحیمان

ناصیح رحیمان

پژوهشگر حوزه ادبیات

۴۷۷ارتباط ۱۵مهارت
کردستان | سنندج
کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان
تحصیلات
دانشگاه کردستان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی پژوهش
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی علوم اجتماعی مردم شناسی
پروژه‌ها
۱۳۹۴-۰۳
کلاتی
مولف
۱۳۸۲-۰۶
رینوین
مولف
۱۳۸۱-۰۵
برژوند
پانیذ
۱۳۸۰-۰۴
فرهنگ نامهای کردی
پرتوبیان
۱۳۷۹-۰۳
دلاقه
مولف
مهارت ها
| ۱۹۸نفر
امیر رضا حدادیرسول موسویبهمن طاعتی
| ۱۸۸نفر
رسول موسویبهمن طاعتیمحمود براتی
| ۱۸۴نفر
رسول موسویبهمن طاعتیمحمود براتی
| ۱۸۳نفر
امیر رضا حدادیرسول موسویبهمن طاعتی
| ۱۷۸نفر
امیر رضا حدادیرسول موسوی
| ۱۷۶نفر
امیر رضا حدادیداوود قادرزادهرسول موسوی
| ۱۷۴نفر
رسول موسویبهمن طاعتی
| ۱۶۸نفر
احمد نیک گفتاررسول موسوی
| ۱۶۰نفر
رسول موسویبهمن طاعتی
| ۱۵۵نفر
رسول موسویبهمن طاعتی
| ۶۷نفر
داوود قادرزادهرسول موسوی
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات