ناصیح رحیمی

ناصیح رحیمی

پژوهشگر حوزه ادبیات

۴۸۸ارتباط ۱۵مهارت
کردستان | سنندج
کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان
تحصیلات
دانشگاه کردستان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی پژوهش
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی علوم اجتماعی مردم شناسی
پروژه‌ها
۱۳۹۴-۰۳
کلاتی
مولف
۱۳۸۲-۰۶
رینوین
مولف
۱۳۸۱-۰۵
برژوند
پانیذ
۱۳۸۰-۰۴
فرهنگ نامهای کردی
پرتوبیان
۱۳۷۹-۰۳
دلاقه
مولف
مهارت ها
| ۲۰۸نفر
مهدی جلالیشاهد امینیعلی آقایاریهومن ناصری فرمحمد شالو
| ۱۹۸نفر
مهدی جلالیشاهد امینیعلی آقایاریمحمد شالوشهاب امیری
| ۱۹۴نفر
مهدی جلالیشاهد امینیعلی آقایاریمحمد شالوشهاب امیری
| ۱۹۴نفر
مهدی جلالیشاهد امینیعلی آقایاریمحمد شالوامین بیرقدار
| ۱۸۹نفر
سید عقیل ابراهیمی کهنگیمهدی جلالیشاهد امینیعلی آقایاریمحمد شالو
| ۱۸۴نفر
مهدی جلالیشاهد امینیعلی آقایاریمحمد شالوامیر رضا حدادی
| ۱۸۱نفر
مهدی جلالیشاهد امینیعلی آقایاریمحمد شالورسول موسوی
| ۱۷۷نفر
مهدی جلالیشاهد امینیعلی آقایاریمحمد شالواحمد نیک گفتار
| ۱۶۸نفر
مهدی جلالیشاهد امینیعلی آقایاریمحمد شالورسول موسوی
| ۱۶۲نفر
مهدی جلالیشاهد امینیعلی آقایاریهومن ناصری فرمحمد شالو
| ۷۴نفر
مهدی جلالیشاهد امینیعلی آقایاریهومن ناصری فرمحمد شالو
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات