داوود قادرزاده

داوود قادرزاده

کارشناسی مدیریت دولتی

۵۸ارتباط ۱۸مهارت
آذربایجان غربی | بوکان
صاحب امتیاز ومدیرمسئول
نشریه جهان نوین
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد بوکان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد بوکان
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
کارشناسی مدیریت دولتی
دانشگاه پیام نور واحد بوکان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی مدیریت بازرگانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
3Dmax
شبکه آموزش دانا
۱۳۹۷
مدیرمسئولی
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ
80436
۱۳۹۲
گواهینامه پایان دوره آموزش عمومی قران کریم
معاونت قران وعترت
92/3506
۱۳۹۲
گواهینامه آموزش ترجمه ومفاهیم قران کریم
معاونت قران وعترت
92/13749
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
صاحب امتیاز ومدیرمسئول
نشریه جهان نوین
فصلنامه جهان نوین
۱۳۹۵ اکنون
محقق
موسسه پژوهشی جهان نوین
۱۳۹۵ اکنون
پژوهشگر
موسسه پژوهشی جهان نوین
موسسسه خودم هست
۱۳۹۵ اکنون
رئیس
موسسه پژوهشی جهان نوین
۱۳۹۴ اکنون
رئیس
شرکت جهان نوین
۱۳۹۴ اکنون
حسابدار ارشد
شرکت جهان نوین
۱۳۹۴ اکنون
رئیس بازاریابی
شرکت جهان نوین
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
مدیر ارشد تحویل
شرکت پخش محمد
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
حسابدار
شرکت آریان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
متخصص بازاریابی
شرکت پخش محمد
۱۳۹۳ اکنون
دستیار فروش و بازاریابی
بیمه ملت
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
حسابدار
شرکت پخش محمد
پروژه‌ها
تاثیرتجارت الکترونیکی برصادرات محصولات کشاورزی استان آذربایجان غربی
درجه کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه پیام نور واحد بوکان
پروژه‌ها
۱۳۹۷-۰۳
۱۳۹۷-۰۲
استراتژی زنجیره تامین( توزیع فیزیکی)
مولف
۱۳۹۶-۰۸
پژوهشهای جدید در مدیریت و حسابداری
تبیین رابطه بین امنیت شغلی با عملکرد شغلی در نمایندگان شرکت‌های بیمه

داوود قادرزاده لقمان هیکلی
۱۳۹۶-۰۱
عشق پنهان
زانکو
۱۳۹۲-۰۱
مجموعه شعر
چاپ امیر
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
آموزش ترجمه ومفاهیم قران کریم
آموزش ترجمه ومفاهیم قران کریم
توضیحات
مقالات
بررسی تجارت الکترونیک وتاثیرآن برصادرات محصولات کشاورزی
کتابهای تالیفی
مجموعه شعر 1395
مجموعه داستان های کوتاه 1395
فصلنامه مدیریت جهان نوین 1393
سایت ها
www.daodgh.blog.irوبلاگ شخصی
کتابخانه مجازی جهان نوینwww.jahannoen.r98.ir
موسسه پژوهشی جهان نوینwww.mpj.vcp.ir