احمد قالیبافان

احمد قالیبافان

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت

۴۶ارتباط ۶مهارت
هرمزگان | بندرعباس
کارشناس برق
مهندسی تاسیسات
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
دانشگاه آزاد اسلامی میناب
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی برق قدرت
دانشگاه آزاد اسلامی گناباد
۱۳۸۲ - ۱۳۸۴
کاردانی مهندسی برق صنعتی
-
دیپلم مهندسی برق صنعتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
مربی رباتیک
موسسه صنایع روباتیک آراد
8/36154
برق کار صنعتی درجه دو
۱۳۸۱
برق کار صنعتی درجه دو
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
11-5-1-428
برق کار ساختمان درجه دو
۱۳۷۹
برق کار ساختمان درجه دو
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
11-13-2-10
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
کارشناس برق
مهندسی تاسیسات
۱۳۹۵ اکنون
عضو نظام مهندسی استان هرمزگان
سازمان نظام مهندسی
پروژه‌ها
۱۳۹۴
بررسی پایداری گذرا در سیستم های قدرت ایران
درجه کارشناسی مهندسی برق قدرت از دانشگاه آزاد اسلامی میناب
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
برق کار صنعتی درجه دو
سازمان فنی و حرفه ای کشور
برق کار ساختمان درجه دو
سازمان فنی و حرفه ای کشور
توضیحات