میلاد راد

میلاد راد

کارشناسی ارشد عمران مهندسی و آب وسازه های هیدرولیک

۳۶۱ارتباط ۲۷مهارت
گلستان | گرگان
سرپرست
شرکتهای پیمانکاری عمرانی در سطح شهر گرگان و استان.اعم از پازل فرش پیاده رو.ساخت سوله های ورزشی.آب وفاضلاب روستایی.آب وفاضلاب مسکن مهر.ساخت وساز داخل شهر.
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
۱۳۹۶ اکنون
دکترا پزشکی دکترای حرفه ای
درحال ارسال وترجمه مقالات به دانشگاههای استرالیا مالزی وارمنستان.
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی میرداماد
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
مدارک و گواهی‌نامه ها
اموزش تکمیلی امدادونجات دررسته ی آواربرداری
۱۳۹۰
اموزش تکمیلی امدادونجات دررسته ی آواربرداری
سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
گواهینامه اموزش مقدماتی امدادونجات
۱۳۹۰
گواهینامه اموزش مقدماتی امدادونجات
سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
تجارب کاری
۱۳۸۳ - ۱۳۹۶
سرپرست
شرکتهای پیمانکاری عمرانی در سطح شهر گرگان و استان.اعم از پازل فرش پیاده رو.ساخت سوله های ورزشی.آب وفاضلاب روستایی.آب وفاضلاب مسکن مهر.ساخت وساز داخل شهر.
پروژه‌ها
هیدرولیک جریان مختلط درتقاطع ها
موسسعه آموزش عالی میردامادگرگان
به زودی اعلام میشود.
مهارت ها
| ۱۷۳نفر
هومن ناصری فرامیر شجاعی مقدمعلی آقایاریایمان علوی اشکفتکیمحمود حیدری
| ۱۶۴نفر
امیر شجاعی مقدمعلی آقایاریایمان علوی اشکفتکیمحمود حیدریاحمد قالیبافان
| ۱۶۲نفر
هومن ناصری فرامیر شجاعی مقدمعلی آقایاریایمان علوی اشکفتکیمحمود حیدری
| ۱۵۱نفر
هومن ناصری فرمحمد شالوامیر شجاعی مقدمعلی آقایاریایمان علوی اشکفتکی
| ۱۵۰نفر
هومن ناصری فرامیر شجاعی مقدمعلی آقایاریایمان علوی اشکفتکیمحمود حیدری
| ۱۵۰نفر
هومن ناصری فرامیر شجاعی مقدمعلی آقایاریایمان علوی اشکفتکیمحمود حیدری
| ۱۴۳نفر
محمد شالوامیر شجاعی مقدمعلی آقایاریایمان علوی اشکفتکیمحمود حیدری
| ۱۴۰نفر
امیر شجاعی مقدمعلی آقایاریایمان علوی اشکفتکیمحمود حیدریاحمد قالیبافان
امیر شجاعی مقدمعلی آقایاریایمان علوی اشکفتکیمحمود حیدریاحمد قالیبافان
| ۹۰نفر
هومن ناصری فرمحمد شالوامیر شجاعی مقدمعلی آقایاریایمان علوی اشکفتکی
| ۲۶نفر
امیر شجاعی مقدماحمد قالیبافانعلی نامدارحسین جغراتیانمهدی کریم زاده
| ۲۶نفر
هومن ناصری فرامیر شجاعی مقدماحمد قالیبافانعلی نامدارحسین جغراتیان
| ۲۵نفر
امیر شجاعی مقدماحمد قالیبافانعلی نامدارحسین جغراتیانمحمود علی پور
| ۲۴نفر
امیر شجاعی مقدماحمد قالیبافانعلی نامدارحسین جغراتیانمحمود علی پور
| ۲۳نفر
امیر شجاعی مقدماحمد قالیبافانعلی نامدارحسین جغراتیانمحمود علی پور
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی مرو آب بتن هیرکان دارای رتبه آب وابنیه وآبیاری تحت فشار.از سال 93 تاکنون.