میلاد راد

میلاد راد

کارشناسی ارشد عمران مهندسی و آب وسازه های هیدرولیک

۳۶۲ارتباط ۲۷مهارت
گلستان | گرگان
سرپرست
شرکتهای پیمانکاری عمرانی در سطح شهر گرگان و استان.اعم از پازل فرش پیاده رو.ساخت سوله های ورزشی.آب وفاضلاب روستایی.آب وفاضلاب مسکن مهر.ساخت وساز داخل شهر.
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
۱۳۹۶ اکنون
دکترا پزشکی دکترای حرفه ای
درحال ارسال وترجمه مقالات به دانشگاههای استرالیا مالزی وارمنستان.
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی میرداماد
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
مدارک و گواهی‌نامه ها
اموزش تکمیلی امدادونجات دررسته ی آواربرداری
۱۳۹۰
اموزش تکمیلی امدادونجات دررسته ی آواربرداری
سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
گواهینامه اموزش مقدماتی امدادونجات
۱۳۹۰
گواهینامه اموزش مقدماتی امدادونجات
سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
تجارب کاری
۱۳۸۳ - ۱۳۹۶
سرپرست
شرکتهای پیمانکاری عمرانی در سطح شهر گرگان و استان.اعم از پازل فرش پیاده رو.ساخت سوله های ورزشی.آب وفاضلاب روستایی.آب وفاضلاب مسکن مهر.ساخت وساز داخل شهر.
پروژه‌ها
هیدرولیک جریان مختلط درتقاطع ها
موسسعه آموزش عالی میردامادگرگان
به زودی اعلام میشود.
مهارت ها
| ۱۷۸نفر
سمانه بختیارزهره pshامین بیرقدارهومن ناصری فرامیر شجاعی مقدم
| ۱۶۸نفر
سمانه بختیارامین بیرقدارامیر شجاعی مقدمعلی آقایاریفرزاد به فرجام
| ۱۶۸نفر
سمانه بختیارامین بیرقدارهومن ناصری فرامیر شجاعی مقدمعلی آقایاری
| ۱۵۷نفر
زینب امیریسمانه بختیارامین بیرقدارهومن ناصری فرمحمد شالو
| ۱۵۶نفر
زینب امیریسمانه بختیارامین بیرقدارهومن ناصری فرامیر شجاعی مقدم
| ۱۵۶نفر
زینب امیریسمانه بختیارامین بیرقدارهومن ناصری فرامیر شجاعی مقدم
| ۱۵۰نفر
نگار فروهندهزینب امیریسمانه بختیارامین بیرقدارمحمد شالو
| ۱۴۶نفر
زینب امیریسمانه بختیارامین بیرقدارامیر شجاعی مقدمعلی آقایاری
زینب امیریسمانه بختیارامین بیرقدارامیر شجاعی مقدمعلی آقایاری
| ۹۶نفر
سمانه بختیارزهره pshامین بیرقدارهومن ناصری فرمحمد شالو
| ۲۹نفر
زینب امیریسمانه بختیارامیر شجاعی مقدماحمد قالیبافانعلی نامدار
| ۲۸نفر
سمانه بختیارهومن ناصری فرامیر شجاعی مقدماحمد قالیبافانعلی نامدار
| ۲۷نفر
سمانه بختیارامیر شجاعی مقدماحمد قالیبافانعلی نامدارحسین جغراتیان
| ۲۶نفر
سمانه بختیارامیر شجاعی مقدماحمد قالیبافانعلی نامدارحسین جغراتیان
| ۲۵نفر
سمانه بختیارامیر شجاعی مقدماحمد قالیبافانعلی نامدارحسین جغراتیان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی مرو آب بتن هیرکان دارای رتبه آب وابنیه وآبیاری تحت فشار.از سال 93 تاکنون.