میلاد راد

میلاد راد

کارشناسی ارشد عمران مهندسی و آب وسازه های هیدرولیک

۳۶۲ارتباط ۲۷مهارت
گلستان | گرگان
سرپرست
شرکتهای پیمانکاری عمرانی در سطح شهر گرگان و استان.اعم از پازل فرش پیاده رو.ساخت سوله های ورزشی.آب وفاضلاب روستایی.آب وفاضلاب مسکن مهر.ساخت وساز داخل شهر.
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
۱۳۹۶ اکنون
دکترا پزشکی دکترای حرفه ای
درحال ارسال وترجمه مقالات به دانشگاههای استرالیا مالزی وارمنستان.
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی میرداماد
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
مدارک و گواهی‌نامه ها
اموزش تکمیلی امدادونجات دررسته ی آواربرداری
۱۳۹۰
اموزش تکمیلی امدادونجات دررسته ی آواربرداری
سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
گواهینامه اموزش مقدماتی امدادونجات
۱۳۹۰
گواهینامه اموزش مقدماتی امدادونجات
سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
تجارب کاری
۱۳۸۳ - ۱۳۹۶
سرپرست
شرکتهای پیمانکاری عمرانی در سطح شهر گرگان و استان.اعم از پازل فرش پیاده رو.ساخت سوله های ورزشی.آب وفاضلاب روستایی.آب وفاضلاب مسکن مهر.ساخت وساز داخل شهر.
پروژه‌ها
هیدرولیک جریان مختلط درتقاطع ها
موسسعه آموزش عالی میردامادگرگان
به زودی اعلام میشود.
مهارت ها
| ۱۷۷نفر
زهره pshامین بیرقدارهومن ناصری فرامیر شجاعی مقدمعلی آقایاری
| ۱۶۷نفر
امین بیرقدارامیر شجاعی مقدمعلی آقایاریمحمود حیدریاحمد قالیبافان
| ۱۶۵نفر
امین بیرقدارهومن ناصری فرامیر شجاعی مقدمعلی آقایاریمحمود حیدری
| ۱۵۴نفر
امین بیرقدارهومن ناصری فرمحمد شالوامیر شجاعی مقدمعلی آقایاری
| ۱۵۳نفر
امین بیرقدارهومن ناصری فرامیر شجاعی مقدمعلی آقایاریمحمود حیدری
| ۱۵۳نفر
امین بیرقدارهومن ناصری فرامیر شجاعی مقدمعلی آقایاریمحمود حیدری
| ۱۴۶نفر
امین بیرقدارمحمد شالوامیر شجاعی مقدمعلی آقایاریمحمود حیدری
| ۱۴۳نفر
امین بیرقدارامیر شجاعی مقدمعلی آقایاریمحمود حیدریاحمد قالیبافان
امین بیرقدارامیر شجاعی مقدمعلی آقایاریمحمود حیدریاحمد قالیبافان
| ۹۴نفر
زهره pshامین بیرقدارهومن ناصری فرمحمد شالوامیر شجاعی مقدم
| ۲۷نفر
امیر شجاعی مقدماحمد قالیبافانعلی نامدارحسین جغراتیانمهدی کریم زاده
| ۲۷نفر
هومن ناصری فرامیر شجاعی مقدماحمد قالیبافانعلی نامدارحسین جغراتیان
| ۲۶نفر
امیر شجاعی مقدماحمد قالیبافانعلی نامدارحسین جغراتیانمحمود علی پور
| ۲۵نفر
امیر شجاعی مقدماحمد قالیبافانعلی نامدارحسین جغراتیانمحمود علی پور
| ۲۴نفر
امیر شجاعی مقدماحمد قالیبافانعلی نامدارحسین جغراتیانمحمود علی پور
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی مرو آب بتن هیرکان دارای رتبه آب وابنیه وآبیاری تحت فشار.از سال 93 تاکنون.